Kent-Koop ne yapar? Batıkent nedir?

, , Sende yorum yap

Son yillarda Batikent, bir ölçüde de Kent-Koop Baskani Murat Karayalçin’in renkli kisiligiyle hergün gündemde olan konulardan biri haline geldi. Acaba Batikent nedir?
Batikent. Kent Kooperatifleri Birligi (Kent-Koop’un) Anka ra’da uyguladigi bir toplu yerlesim projesinin adidir.
Kent-Koop. 1163 Sayili Kooperatifler Kanununa göre 1979 yilinda kurulmus bir yapi kooperatifleri birligidir. Bu birlige 64 yapi kooperatifi ve Ankara Belediyesi ortakdir. 64 Yapi koo peratifinin ferdi ortaklarinin sayilarinin ise 17 bin dolayinda ol dugu bildirilmektedir. ‘
Kent-Koop’un Genel Kurulunu. 64 ortak Kooperatif ve An kara Belediyesi temsilcileri olusturur. Kent-Koop. Genel Ku rulca seçilen 11 üyelik bir Yönetim Kurulu tarafindan yöneti lir. Yönetim Kurulu Baskani Murat Karayalçin. DPT eski uz manlarmdandir.
Kent-Koop’un Ankara’da uyguladigi Bati-Kent projesini Mu rat Karayalçin söyle anlatmaktadir:
Batikent Projesi A nkara ‘nin 3. büyük yeniyerlesme proje sidir. Birinci proje Ankaranin baskent olmasinda sonra 1928 yilinda 4.5 milyon m! lik bir alanda hazirlanan Yenisehir Pro jesidir. Yenisehir Projesi A nkara çanagiiçinde yasayacak nü fusu en çok 700.000 kisi olarak saptamisti. Ikinci proje de 1984 tarihinde yaklasik l. O milyon m2 lik bir alan için hazir lanan Yenimahalle Projesidir.
Daha sonraki yillarda Ankaraya çok yogun göçler olmus, an cak Batikent imar planinin hazirlandigi 1979 y i ima kadar bu gelismelere yanit verecek yeni yerlesme projelen hazirlana mamistir. 1980 nüfus sayimina göre kent nüfusu 2.0 milyon olmustur. Böylelikle daha önceki projelerin öngördügü yo gunluklar altüst edilmis ve Ankara var olan alanda yani ça nak içinde yükselmeye baslamistir. Bugün basta hava kirlili gi olmak üzere Ankaranin karsi karsiya oldugu kentsel so runlarin özünde büyük ölçüde bu gerçek yatmaktadir
Battkent Projesinin hazirliklari, Ankara Nazim Plani Bü rosunun kentin bati koridorunda gelistirilmesine iliskin ön görüsü de dikkate alinarak, Ankara Belediyesi tarafindan 1974yilinda baslatilmistir. Kamulastirma çalismalari 1978yi linda bitirilmis, 1979 yilinda Batikent Imar Plani onaylan mis yine ayni yil Projeyi Ankara Belediyesi ile isbirligi yapa rak yürütmek üzere Kent-Koop kurulmus, 1980 yilinda da altyapi yatirimlarina ve Deneme konutlarin yapimina bas lanmistir,
Batikent Projesi 1035 hektarlik bir alanda uygulanmaktadir. Batikent,Ankara ‘nin kendinden önceki ik projesi olan Yeni sehir ve Yenimahalle’nin proje alaninin toplamindan iki kat daha fazladir. Yaklasik olarak 10 milyon in! lik Batikent ala ninin yansi konut yapimi için, öteki yarisi da kentin sosyal ve fiziksel donanimi için ayrilmistir. Ankara’nin U km bati sindaki Batikent alaninda yaklasik 60 bin konut yapilacak ve kentin nüfusu 300.000 kisi olacaktir. Konutlarin 55bini mülk konut ve 5 bini de kiralik konut olacaktir.
Imar Planina göre Batikentie 40 kres, 20 temel egitim oku lu, 4 lise, 3 meslek lisesi, 4 anaçocuk sagligi merkezi, 4 sag lik ocagi ve 650yatakli bir hastahane yapilacaktir. Öte yan dan yine tmar Planinda kisi basina 20 m * ye yakin yesil, alan ve Belediye mülkiyetinde kalacak ticari alanlar ayrilmistir.
Batikent Projesi Türkiye’de bugüne kadar uygulanmis en büyük yeni yerlesme projesidir. Proje parasal açidan da Türk iye’nin en büyük projeleri arasindan yer almaktadir. Ayrica Batikent Projesi, Dünyada kooperatifler eliyle yürütülen en büyük toplu konut projesi olmaktadir.
Batikent Projesinin yatirim büyüklügü 1984 fiyatlariyla 226.6 milyar TL. dir. Bu büyüklügün yatirim kalemleri iti bariyla dagilimi söyledir:
Arsa 0.9 milyar TL % 0.4
Fiziksel altyapi 15.6 milyar TL % 6.9
Sosyal altyapi 23.l milyar TL % 10.2
Konut 181.5 milyar TL % 80.l
Ticaret 5.5 milyar TL % 2.4
Toplam 226.6 milyar 100.0

Kamulastirma Imar Planinin hazirlanmasi ve 1979 yilinda Kent-Koop’un kurulmasindan sonra Batikent Projesi çerçeve sinde 1980 yilinda deneme konutlarinin insaasina baslanmis. 1981 yili basinda Ankara Belediyesi ile Kent-Koop. arasinda ana yapim protokolü imzalanmis. 29 Agustos 1981 tarihinde ilk düzenli insaata baslanmis 13 Kasim 1983 tarihinde 516 ko nutluk bölümün iskani imkani ortaya çikmistir. Halen yaklasik 11 bin konutun insaati sürmektedir. Insaatlari devam eden ko nutlarin % 25 dolayindaki kismi Kent-Koop sirketlerince kalan % 75 dolayindaki kismi öze! sektör firmalarinca yürütülmek tedir,
Kent-Koop Batikent Projesi için yak/isik 7.6 milyar TL. harcanmistir.Bu harcamanin dagilimi söyledir:
— Belediyeye yapilan ödemeler 868.4 milyon TL
— Konut yapimi için ortaklara saglanan destek 6.100.0 milyon TL
— Yatirimlar, kredi maliyetleri, Öteki harcamalar 650.0 milyon TL
Yilda 200 bin-300 binlik konut yapimi hedeflerini benimse men bir ülkede Bati Kent ve Kent Koop’un ders alinacak çok /önlü bir laboratuvar niteligini tasimaktadir.

 

Sende yorum yap