Kamu hizmetleri yürüyor mu, duruyor mu?

, , Sende yorum yap

Devlet Bakani Dr. Esat Kiratlioglu, bakanliktan ayrilir-
ken, bakanlik döneminde yaptiklarini özetleyen küçük bir
not hazirlamis. Ve DÜNYA Gazetesi’ne göndermis..
Bu notta yer alan “gerçekler” beni sarsti. Bakiniz beni
“sarsan” gerçekler neler:
– Köy Hizmetleri için bütçeye konulan para 1994 yilinda
4.8 trilyon lira, 1995 yatirim bütçesi net 5.6 trilyon lira.
Yüzde 60 enflasyon rakami esas alinsa bile 1995 bütçesi-
nin 1994 yili bütçe rakamindan yari yariya düsük bir de-
ger ifade ediyor.
Açik anlatimiyla bütçeye konulan para ile, reel olarak
1995 yilinda 1994 yilindaki hizmetin ancak yarisi götürü-
lebilir.
– Fakat görülmüs ve denenmis ki, organizasyondaki dü-
zenlemeler ve idari kararlarla, 1994 yilinin reel olarak ya-
risi ödenek ile, 1994 yilinda yapilan hizmetin 2 mislini
yapmak mümkün.
– Bakiniz neler yapilabiliyor?
Köy Hizmetleri, isçilerin ikamet ettikleri yörelerden ge-
nelde uzak yerlerde gerçeklesiyor. Isçiyi evinden alip, isye-
rine götürüp, isyerinden alip evine getirmek ile geçen süre
çalismaya vakit birakmiyor.
Görülmüs ki, isçiler sabah git-aksam gel günde sadece 3
saat fiilen is yapiyor.
– Bunu önlemek için isyerlerine santiye kurulmus. Isçiler
santiyelere yerlestirilmis. Simdi isçiler santiyeye gidip 10
tam gün, günde 8 saat çalisiyor. On gün sonra evlerine
dönüp 4 gün tatil yapiyor. Onlar 4 gün tatil yaparken,
santiyelere gelen yeni isçiler, tatil süresinde de çalisiyor.
– Köy hizmetlerindeki makineler 10 saatlik çalisma süre-
sinin 4 saatinde arizali oldugundan kullanilamiyormus.
Simdi 10 saatlik çalisma süresindeki ariza ve kullanilmama
süresi yarim saate indirilmis.
– Büro hizmetlerinde çalisan usta isçilerin tamami büro-
lardan santiyelere gönderilmis.
Bunun sonucu ocak-ekim ayinda Köy Hizmetleri olarak
8.527 km. yol asfaltlanmis. Bu rakam 1991’de 1.800
km., 1992’de 2.797 km., 1993’te 3.671 km. ve 1994’te
3.092 km.. imis.
Ocak-ekim rakamlarina göre, 1994 yilinin reel olarak
yarisi ödenekle yapilan islerin bir yil önce yapilan islerle
karsilastirilmasi söyle:

Içme suyu 1994 – 2950 ünite 1995 – 3100 ünite
Sondaj 1994 – 63496 metre 1995 – 85272 metre
Sulama 1994 – 4611 hektar 1995 – 12862 hektar
Tarla Içi Gelistirme 1994 – 11825 hektar 1995 – 16530 hektar
Toprak Muhafazasi 1994 – 222 hektar 1995 – 2650 hektar
Drenaj 1994 – 200 hektar 1995 – 1250 hektar
Köprü 1994 – 47 adet 1995 – 89 adet
Kanalizasyon 1994 – 75 adet 1995 – 295 adet

Dr. Esat Kiratlioglu’nun gönderdigi rakamlar ve açikla-
mada yer alan “gerçekler”in beni neden sarstigini herhal-
de sizler de anlamissinizdir sayin okuyucularim.:.

 

Sende yorum yap