KADRO

, , Sende yorum yap

Ankara’da yeni bir “kadro” arayisi sürüp gidiyor. Bu arayisin “bir Ihtiyaçdan degil de, bir bosalmadan” kaynaklanmasi il ginçtir. Ekrem Pakdemirli’nin ara seçimlere istirakinden sonra es ki görevine dönmemesi, bürokrasinin üst kademelerinde bir ha rekete neden olmustur.
Hükümet kuran bir partinin, bürokrasinin kilit noktalarina “inandigi, güvendigi” kisileri getirmesi normaldir. Gene normal olan, bu tip bir düzenlemeden sonra Hükümetin “bütünüyle bürokratik yapiyi etkin bir sekilde kullanmasidir”.
Ne yazik ki, son yillardaki “normal olmayan yönde” bir gelis me sözkonusudur. Hükümet, kurulu bürokratik yapiyi “yok say makta ve hatta karsisina almakta,” uygulamalari “belli kisileri ve ya bürokratik yapida yer alan kuruluslarin sadece belli bölümlerini” kullanarak yürütmektedir.
Eger Hükümetin “güven duydugu'” kisiler belli kuruluslarin ba sina getirilmis ise, o kisinin veya kurulusun “sorumluluk ve etkin lik alani” genislemekte, kisinin “koltugundan ayrilmasi, veya bas-. ka koltuga kaydirilmasi” halinde, “kurulusun sorumlulugu ve et kinligi ortadan kalkmakta”dir.
Iste bunun içindir ki, Ankara’daki “kadro hareketi” ilgi ile izlenmektedir.
Su günlerdeki kadro hareketinin özeti söyledir:
– Hazine ve Dis Ticaret Müstesarligi sorumlulugunu üstlenen Mer kez Bankasi eski baskani Yavuz Canevi, basma geçtigi kurulusda kendi kadrosunu olusturmaktadir. Maliye Bakanligi’nin basarili ele manlarindan Gazi Erçel’e kadrosunda yer vermektedir. Ekrem Pak demirli’nin Müstesarligi döneminde “ikinci adam” konumundaki Mahir Barutçu’nun giderek geri plana itildigi görülmektedir.
– Ekrem Pakdemirli döneminde Hazine ve Dis Ticaret Müste sarligina verilen görev ve sorumluluklarin bir kisminin Ekrem Pak demirli’nin müstesarlik koltugundan ayrilmasindan sonra baska ku ruluslara kaydirilma egiliminin ortaya çiktigi, özellikle “özel sektö rün tesvikine iliskin” bazi sorumluluk ve yetkilerin Devlet Planla ma Teskilati Müstesar Yardimcisi Bülent Öztürkmen’e verildigi gö rülmektedir.
– Önceki dönemde her türlü sorununun çözümü için “Ekrem Pakdemirli”yi arayan mütesebbislerin yeni basvuru kapisi (Devlet Planlama Teskilati degil, sahsen) Bülent öztürkmen olmustur.
– Merkez Bankasi, Baskanligina tayini geciktirilen, bu görevde ki “vekalet süresi bir türlü sona erdirilemeyen” Zekeriya Yildirim, dis kredi iliskilerindeki basarisi ile sahsen parlamakta, vekalet etti gi koltugun tartisilmaz sahibi durumuna gelmektedir ama, bu ka rarsizliktan Merkez Bankasi zarar görmektedir.
– Maliye Bakanligi Müstesarligina halen Tekel Genel Müdürlü gü görevinde bulunan Yücel Özden’in atanma kararinin imza asa masinda oldugu bildirilmektedir. Halen sorumluluk ve etkinlik alani dar olan bu müstesarliga, Basbakanin özel güvenini kazanmis Yücel Özden gibi bir bürokratin atanmasindan sonra, sorumluluk alani nin genislemisi ve etkinliginin artmasi söz konusu olabilir.
– Basbakanlik Danismanligina atanmasi ve özel yetkilerle teçhiz edilmesi düsünülen Ekrem Pakdemirli’nin, halen Hazine ve Dis Ticaret Müstesarligi ile Merkez Bankasi tarafindan yürütülen bazi dis ekonomik ve mali iliskilerin sorumlulugunu sahsen üstlenmesi beklenebilir.
Eskiden ekonomik ve mali politikalari belli kuruluslar yönetir lerdi. Bu kuruluslarda görev alan sorumluluk üstlenen kadrolarin “yetenekleri” tabii ki “önem tasirdi”.
Maliye Bakanligi, Merkez Bankasi, DPT ekonomik ve mali po litikalarin olusturulmasindan büyük sorumluluk tasiyan üç ana kurulus idi.
Bu üç kurulusun agirlik tasiyan kadrolari vardi. Merkez Banka si Baskani, Hazine Genel Sekreteri, DPT Müstesari kadroda en üst düzeyde yer alan kisiler idi. Maliye Bakanliginda Müstesar ile Gelirler Genel Müdürü, Ticaret Bakanliginda, Müstesar ile iç ve Dis Ticaret Genel Müdürleri, Sanayi Bakanliginda Müstesar ile Sa nayi Dairesi Baskani ekonomik politikalarin uygulanmasinda kilit kadrolari olustururlardi. Bu koltuklara kim oturursa otursun görev ve sorumluluk alani daralmaz veya gelismez, anca oturan kisinin yetenegine göre kuruluslarin basarisi artar veya eksilirdi.
Günümüzde Hükümet uygulama sorumlulugunu km uluslara de gil de kisilere yönelttigi içindir ki, “kadro”lardaki degisiklik büyük önem tasimaktadir.

 

Sende yorum yap