iyimser profesöre inanalım mı?

, , Sende yorum yap

TÜRKIYE, fotograf i istatistiklerde dogru görülmeyen bir ülkedir. 45 milyonluk Türkiye’nin 7 milyar dolarlik ih racat ve 9 milyar dolarlik ithalâtla bu hayati yasadigini sanmak hiçbir gerçegi görmemek demektir. Bunlar ikiye katlanirsa, bü yük bir yanilgiya düsülmez. Ayagi yerde ve pesin hükümsüz ik tisatçi Erdogan Alkin’in iki haftadirMilliyet’teki sütununda be lirttigi gibi, Türkiye’de adam basina düsen milli gelir bin dolar dan çok iki bin dolara yakindir ve vaziyet felâket degildir. Her halde gösterilmek istendigi kadar fena degil… Halk da, bundan dolayi, gösterilmek istendigi kadar, hatta sanildigi kadar gayri memnun olmaktan uzaktir.”
Bu satirlari Metin Toker yaziyor. 3 Subat 1985 Tarihli Milliyet’ de çikan yazisinda Metin Toker “iyimser Profesöre inancini” sergileyip, Türkiye’de kisi basina düsen Milli Gelir’in ikibin dolara yakin oldugunu tekrarliyor.
Metin Toker’in sözünü ettigi iki yazisinda birinde, Milli Gelir ko nusundaki bu iddiasini açiklayan “Pesin hükümsüz ve ayagi yer de iktisatçi Erdogan Alkin” diger yazisinda da DIE’nün bir anketi ne dayali olarak, kentlerdeki issiz sayisinin 653 binden ibaret ol dugunu bu nedenle Türkiye’de issizlik sorunundan söz edilmemesi gerektigini ileri sürmüstü.
Iktisatçi-yazar Osman Ulugay’in tanimlamasiyla “cana yakin tav riyla, zengin espri dagarcigi ile her zaman sempatik” bir kisilige sahip Prof. Dr. Erdogan Alkin, kendisini herhangi bir veseli ile ta niyanlarin mutlaka sevdikleri, tatli konusmalarini, orjinal görüsle rini ilgi ile izledikleri bir ögretim üyesidir. Güncel konulari yakin dan izleyen, günce! konular üzerinde yorum yapan az sayidaki ög retim üyelerinden biridir. Bu nedenle Prof. Dr. Erdogan Alkin açik ladigi görüslerinde, yazdigi yazilarda “dikkatli olmak sorumlugu nu” tasimaktadir. Gereginden fazla iyimser görüsler sergilerse, ken disine inanip görüslerini kolaylikle benimseyebilen çok sayidaki iz leyicisini “hatali degerlendirmelere” sevketme “vebali altinda ka labilir”.
Türkiye’nin önde gelen yazarlarindan Metin Toker nasil ki ko laylikla “Erdogan Alkin söyledigine göre, Türkiye de kisi ba sina Milli Gelir bin dolar degil ikibin dolardir” diyebiliyor ise, daha baskalari, buna daha kolaylikla inanabilir.
Türkiye’de kisi basi Milli Gelirin, bin dolar yerine ikibin dolar olabilmesi iki seye baglidir:
— Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasilasi 1984 yilinda Devlet is tatistik Enstitüsünün hesapladigi sekilde 17.2 trilyon lira degildir. Bunun iki mislidir: 34.4 trilyon liradir.
— Türkiye’nin nüfusu 1984 yilinda Devlet Istatistik Enstitüsü nün açikladigi gibi 48.2 milyon kisi degildir. Bunun yarisidir: 24.1 milyon kisidir.
Bunlar olmadan, Türkiye’de kisi basi gelirin bin dolar yerine ikibin dolar olmasi imkansizdir.
Nüfusu 48 milyon kisiden 24 milyona indirmek güç olduguna göre bu iddiayi dogrulamak için yapilmasi gereken 17.2 trilyon luk GSMH’yi 34.4 trilyon liraya yükseltmenin bir yolunu bulmak olsa gerekir. 1983 Yilinda 11.4 trilyon lira olan GSMH rakkamini bir yil içinde 34.4 trilyona siçratmak, pek inandirici olamiyacagi na göre, yapilacak sey, biraz geri yillara dönüp, artisi her yila ya vas yavas yedirmek olacaktir. Bunun yolu da, yillik kalkinma hiz larini 1984 yilinda % 5.7 yerine, örnegin % 11, 1983 yilinda % 3.2 yerine % 7, 1981 yilinda % 4.6 yerine % 10… ve benzeri degismelerle yeniden ilan etmektir…
Kisi basina düsen Milli Gelir, böylece bin dolardan iki bin dola ra yükseltildikten sonra, sira Türkiye’de issizlik sorunu oldu gu seklinde yanlis anlamalara yol açan rakkamlarin düzeltilme sine gelir. Örnegin, istanbul Ticaret Odasi tarafindan yayinlanan 1985 Ocak Ayi Verileri isimli kitabin 15 sayili tablosunda 1984 yili sonu itibariyle Is ve isçi Bulma Kurumuna kayitli issiz sayisi 805 bin olarak gösterilmekte ve bir yil önceye kiyasla % 41.5 gibi teh likeli bir artisi isaret etmektedir. Türkiye’de kentlerdeki toplam is sizlik 650 bin kisi dolayinda iken Is ve isçi Bulma Kurumunda ka yitli issiz sayisi nasil 805 bin olabilir?.. Bunlar mutlaka, “… gel meyen felaketin habercileri ile batmayan ekonominin agitçilari, ha leskerân takiminin…” tahrikiyle issizlik sorunu varmis gibi yanlis bir ima) yaratmak için isimlerini birkaç kere kaydettirenler ile, isle ri olup da kendilerini issiz gibi göstermek isteyenlerin kayitlarin dan olusmaktadir.
Acaba bazilari “… ayagi havada ve de pesin hükümlü…” oldu gundan mi baska türlü düsünüyor?
Hep beraber, iyimser profesöre inanalim mi?

 

Sende yorum yap