İNGİLİZ “ÇIKARTMASI”

, , Sende yorum yap

Ingiliz isadamlari heyeti, bugün Istanbul’da TÜSIAD üyele riyle birlikte ögle yemegi yiyecekler. Sekiz ay içinde Türki ye’ye ikinci Ingiliz isadamlari heyetinin gelmesini, Türkiye’ye karsi olan ilginin artmasi seklinde yorumlayan bazi yayim or ganlari bu ziyareti “Ingiliz çikartmasi” olarak nitelendirmekte dirler. Ingiliz Kiraliyet ailesi mensubu Kent Dükünün heyete baskanlik etmesi nedeniyle Türkiye’deki Ingiliz Hükümeti temsilcileri heyete büyük önem vermektedir.
Geçtigimiz mart ayinda Türkiye’ye gelen ve orta ve kü çük boy Ingiliz firmalari temsilcilerinin katildiklari Ingiliz ti caret Odasi heyetinin ardindan gelen bu heyetin programinin Ingiliz Ticaret ve Sanayi Bakanliginin “ihracat kolu” olarak ta nimlanan “Ingiltere Denizasiri Ticaret Kurulu ” tarafindan dü zenlendigi belirtilmektedir.
Bugün TÜSlAD üyeleriyle yemek yedikten sonra yarin Is tanbul Sanayi Odasinda düzenlenecek toplantiyakatilacakolan heyetcle temsicileri bulunan taninmis Ingiliz firmalari hakkin da verilen bilgiler sunlardir:
1. Ingiltere’nin bir kamu kurulusu olan Aeroscope firmasi savunma sistemleri ve savas uçaklari konusunda Türk pazari ile ilgilenmektedir. Türkeye’ye “Rapier” füzeleri ve “Tornodo” savas uçagi satmak istemektedir.
2. Çokuluslu bir sirket olanTraalgar House’un yan kuru lusu Cleveland Bridge, Birinci Bogaz Köprüsünün yapimina katilmistir.Simdi Ikinci Bogaz Köprüsüne taliptir.
3. Atatürk Köprüsünün çizimini yapan Mdtt-Hay Anderson firmasi, Türkiye’den yeni isler almayi düsünmektedir.
4. Bir süre önce TEK’den önemli bir is alan Hawker Sidde ley firmasi, Türkiye’deki faaliyet alanini genisletmeyi düsün mektedir.
5. Akkuyuda yapimi planlanan Atom Santrali için teklif ve renKanada’ninAECL firmasi ile çalisan Northern engineering Industries firmasinin amaci Atom Santrali ihalesindeki sansla rini artirmaktir.
Görülmektedirki, Ingiliz heyetinin ve heyete istirak eden fir malarin belli özellikleri vardir:
– Heyetin amaci, ik tarafli iliskileri gelistirmek degil, tek taraf li iliskiyi genisleterek Türkiye’nin daha fazla “dövizini” Ingilte re’ye çekebilmektir.
– Heyetdeki firma temsilcilerinin muhatabi, Türk özel sektö rü degil, kamu kesimidir. Çünkü sattiklari mallari ve hizmetle ri alabilecek olan kamu kuruluslaridir. Bu nedenle, gezinin agirlik tasiyan yani Ankara’da Basbakan, Enerji ve Tabii Kay naklar Bakani, Imar ve Iskan Bakani, Hazine ve Dis Ticaret Müstesari veYabanciSermayeDairesi Baskaniyla dün yaptikla ri görüsmelerdir. Istanbul ve Izmir temaslari isin protokoler yanidir.
Yukaridaki açiklamalar, heyetin ziyaretinin amacinin gerçek yanini vurgulamak içinyapilmistirBu gerçekleri bil mek baska seydir, heyetin ziyaretini küçümsemek veya kötü lemek baska seydir. Türkiye, belli mal ve hizmetler için dünya pazarina alici olarak çikmis ise, her ülkenin kendi imkanlarini anlatmak ve kendi mal ve ve hizmetini satmak amaciyla Türk iye’ye heyetler göndermesi çok normaldir.
Türkiye’ye düsen, sadece ayagina gelen teklifleri degerlen dirmek degil, bunlar yaninda diger imkanlari da mukayese ederek, en iyi mal hizmeti en ucuza alabilmektir.
Bunun yaninda unutulmamasi gereken çok önemli bir ko nu, bu mal ve hizmetleri alma temaslari arasinda, Türkiye’nin mal ve hizmetlerini da satma arayisini bir paket halinde ortaya koyabilmektir.
ingiliz Hükümetinin Türkiye’deki temsilcileri bu konuda “iyi niyet ve gayret gösteren” yabanci ülke temsilcilerinin basin da gelmektedir. Ingiliz hükümeti Büyükelçisi Russel, Istanbul Baskonsolosu Timoty Gee, Türkiye’ye geldikleri günden beri Türk-Ingiliz ticari iliskilerinin gelismesinin tek tarafli bir trafik içinde mümkün olamayacagini anlamis, Türkiye’den daha f az la mal alamadiklari sürece, daha fazla mal satmalarinin müm kün olamiyacagini vurgulayarak, Türkiye’nin Ingiliz pazarina daha fazla girebilmesine yardimci çalismalara önderlik etmis lerdir.
Ayni gayreti uzun yillar gösteren ticaret bölümünden sorumla konsolos Neil Ferguson’un Türkiye’den ayrilma sindan sonra istanbul’a yeni gelen konsolos J.G. Perrott’un
da ayni çizgiyi sürdürmesi beklenmektedir.
• .
Ingiliz Hükümetinin Türkiye’deki temsilcilerinin ingiltere’ye daha fazla Türk mali satilmasi konusundaki gayretleri soru na çözüm yetirmek. Esas gayretin Türklerden gelmesi gere kir. Nasil ingiliz’ler her firsatta heyetler teskil edip birseyler sat mak için buralara kadar geliyorsa, Türklerin de oenzer seklin de ingiliz pazarinda arayis içinde olmalari beklenir. Bu yapil madan, gelen heyetlere, “Siz bizden niye mal almiyorsunuz? Ama sizde hep mal satmaya geliyorsunuz ?”diye “çikismanin” hiç bir yarar getirmeyecegi ortadadir.

 

Sende yorum yap