İhracat Dövizi Eriyip Gidiyor

, , Sende yorum yap

İhracat Dövizi Eriyip Gidiyor

Yilin ilk 9 ayina ait ödemeler dengesi rakamlari yayinlandi. Geçen yilin ayni dönemine göre, ithalatta 3,9 Yilin ilk 9 ayina ait ödemeler dengesi rakamlari yayinlandi. Geçen yilin ayni dönemine göre, ithalatta 3,9 milyar dolar artis var. Ekonomide durgunluk devam ediyor. Ihracata dayali sinirli bir büyüme söz konusu, buna ragmen ithalatta 9 ayda 3,9 milyar dolarlik artis, önemli bir artis. Demek ki, ekonomi normal faaliyet çizgisine yöneldiginde, ithalatta daha büyük bir patlama olacak.9 aylik döviz gelir-gider hesabinda, ihracat gelirlerindeki 2,8 milyar dolarlik artis çok önemli bir artistir. Fakat, diger döviz geliri kalemlerindeki gerileme bu ihracat artisindan kaynaklanan dövizin erimesine yol açmaktadir. 9 ayda faiz gelirlerinde 315 milyon dolar, isçi dövizi gelirlerinde 606 milyon dolar, diger döviz gelirlerinde 1,6 milyar dolar gerileme olmustur.Döviz gideri kalemlerinde, ithalattaki 3,9 milyar dolarlik artisi, bir ölçüde de olsa törpüleyen faiz giderlerindeki 569 milyon dolarlik ve diger döviz gelirlerindeki 447 milyon dolarlik gerilemedir. Bu nedenle, 9 ayda toplam döviz giderleri, 43,3 milyar dolara yükselmis. 43,5 milyar dolarlik döviz geliri, giderleri ancak dengeleyebilmistir.2002 yilinda IMF kaynaklarindan gelen döviz nedeniyle, döviz kuru olusumunda ödemeler dengesi hareketinin etkisi hemen hemen ortadan kalkmistir. Yil sonuna yaklasirken, bir ABD Dolari’nin l milyon 530 bin lira dolayinda alinip, satilmasi ödemeler dengesi kaleminin rahatligindan öte, IMF desteginden olusan pembe bir tablonun sonucudur.2003  yilinda IMF destegi ayni ölçülerde devam etmeyecektir. Türkiye’nin döviz gelir-gider dengesinde, ihracat ve ithalatin önemi artacaktir. Döviz fiyatini belirleyen ihracat gelirlerindeki ve ithalat giderlerindeki artis olacaktir. Bunlari bilelim de, 2002 yili sonundaki pembe tablo herkese rehavet getirmesin.DÖVIZ gelir-gideri (Ocak-eylül; milyon dolar)                 2002 2001  Fark  Deg.(%)Gelir               43.573 43.195   378     0.9- Ihracat             28.637 25.812 2.825    10.9(Bavul tic.)         2.942 2.252   690    30.6- Turizm         6.809 6.657   152     2.3-Faiz                1.799 2.114  -315   -14.9- Isçi dövizi         1.531 2.137  -606   -28.4- Diger         4.797 6.475 -1.678   -25.9Gider               43.393 40.437 2.956     7.3- Ithalat        33.618 29.680 3.938    13.3- Turizm         1.550 1.516    34     2.2-Faiz                4.633 5.202  -569   -10.9- Diger         3.592 4.039  -447   -11.1Fark                  180       2.758 -2.578   -93.5Göstergeler (%) Döviz gel./Döviz gid   100.4 106.8 Ithalat/Döv, gel.   77.2 68.7 Faiz öd./Döv.gel.   10.6 12.0 Ihracat/Döv.gel.   65.7 59.8 Faiz öd./ihracat   16.2 20.2 ihracat/ithalat   85.2 87.0

 

Sende yorum yap