Gizli rapor

, , Sende yorum yap

Business International isimli bir Amerikan kurulusunun para kazanmak amaciyla Türkiye’de, Türkiye ekono misi üzerine düzenledigi toplantiya katilanlara dagitilmak için hazirlattigi raporda, “iyimser olmayan” satirlar yer alinca, Hükümet yanlisi çevrelerden büyük tepki geldi. Gazetele re yansiyan haberlere göre hükümetin “tepkisi sert oldu.”
Anlasildigina göre yabancilarin hazirladiklari raporda mutlaka hükümetin icraatinin övülmesi sarttir. Eger ya banci raporlarda hükümetin yaptiklari begeniliyosa, “rapor lar tarafsiz, objektif, gerçekçidir.” Hükümet aleyhine satir lar varsa, “Raporlari hazirlayanlarin ardniyeti vardir.”
Gerçekte, hatali olan yabancilarin hazirladiklari raporla ra gereginden fazla önem vermek, bu raporlari “deger öl çüsü” olarak kabul etmektir. Yapilanlarin iyi oldugu hak kinda sık sık dis basinda çikan olumlu yazilar, ve disarida hazirlanan raporlardaki cümleler kamuoyuna yansitilir, “ba kin yabancilar bizi nasil övüyor” seklinde iyimserlik havasi yaratilmaya çalisilirsa, bir günde de “kötümser” degerleme lerle karsilasildiginda, bu kadar büyük tepki göstermemek gerekir.
Yabancilar “överken” hakli da, “yererken” neden haksiz olsunlar?.. Överken isabetli degerlemeler yapan yaban ci, yererken neden hatali yola girmistir?
Yabanci basinda çikan en küçük olumlu haberi büyüt me, ve bu haber ile övünme aliskanligi son zamanlarda gi derek artmaktadir.
Disarida hazirlanan yazi ve raporlarin kaynagi genellikle Türkiye’dir. Bu rapor ve yazilari hazirliyanlar, Türkiye’ye gelmekte, Istanbul ve Ankara’da sinirli bir çevre içinde bel li kisilerle temas ederek, bilgi toplamaktadirlar. Türkiye üze rine bolücu yayin yapan, belli yayin organlari, rapor hazirli yarak, toplanti yapan Türkiye üzerinden para kazanan belli arastirma kuruluslari vardir.
Türkiye hakkinda yayin yapan baslica yayin organlarinin Türkiye’ye devamli olarak gelip giden elemanlari. Ve ya Türkiye’de yasayan Türk ve yabanci muhabirleri bulun maktadir. Bu kisiler zamanla Türkiye’nin sartlarina o kadar uyum göstermektedirler ki, bir muhabir olarak tarafsiz ha berverecekyerde, bir yazar gibi kisisel degerlendirmelerini haberlere yansitmaya baslamaktadirlar.
Ayni sekilde Türkiye hakkinda rapor hazirliyan ve top lantilar yapan kuruluslarin Türkiye masasi sorumlulari da zamanla tarafsizliklarini kaybetmis kisilerdir.
Bu çevrelere yakin olanlar, hangi muhabirin, hangi temsil cinin hangi partiye, hangi devlet adamina, hangi is çev resine sempatisi oldugunu bilirler. Açik anlatimiyla, kisile ri taniyanlar, hangi yayin organinda, hangi arastirma kuru lusunda ne çesit degerlemeler olusturulacagini tahmin ede bilme imkanina sahiptirler.
Durum böyle iken, ne yazik ki kamuoyunun dolayli se kilde, sagliksiz biçimde olusturulabildigi görülmektedir. Ör negin ünlü bir yabanci basin organinin Türkiye temsilcisi nin objektif olmayan bir degerlemesinin olusmasina katki da bulunanlar, bu degerleme yabanci basin organinda ya yinlandiginda, o’nu kaynak göstererek, “yabancilar bu ko nuda sunlari söylüyor” seklinde kendilerine destek bulma nin sevincini yasamaktadirlar.
Türkiye’de yasayan bizleriz. Bu hükümeti büyük çogunlukla isbasina getiren bizleriz. Bu devlete sahip çi kan bizleriz. Demokrasiyi arzulayan,yasatmaya kararli olan bizleriz. Durum böyle iken, bizden binlerce kilometre öte de, bir yabancinin masa basinda hazirladigi raporda bizim demokrasimize ömür biçmesini.Türkiye için felaket reçete leri vermesini nasil kabul edebilir, nasil normal karsilayabi
liriz?.
Herhangi bir ticari kurulus, yayinina orijinallik kazandirmak için bilinçli olarak, veya konuyu iyi deger lendiremedigi için hatali olarak Türklerin hosuna gitmeye cek satirlarla dolu rapor hazirliyabilir. Buna bizim müdaha le hakkimiz olamaz.
Ama bu kurulus, bu raporu esas alarak istanbul’da Türk iye üzerine bir toplanti düzenlerse, bu toplantiya en azin dan Basbakanin, Basbakan Yardimcisinin Devlet Bakan lari ile Disisleri Bakaninin katilmamasi gerekir.

 

Sende yorum yap