FACTORING

, , Sende yorum yap

Factorin (dilimizde okonusu sekliyle bundan sonra faktöring olarak kullanilacaktir.) A.B.D. ‘de kullani lan ve alacak hakkini özelfinans kurumlarina satmak suretiyle firmala fon saglama olanagi veren bir finans man türüdür. Alacak hesaplarinin teminat olarak kul lanilmasi suretiyle (pledging of receivables) kredi sag lama isleminden farklidir. Çünkü bu islemde, alacak larini rehnederek kredi alan satici firma, alacagin tah sil edilememesinden dogan riski tasimaktadir. Bir bas ka deyimle kredi veren finans kurumunun daima sati ci firmaya geri dönme (rücu etme) hakki vardir. Hal buki faktöringde satici firma alacakhnni satmaktadir ve kötü alacak riski, faktör (factor) denilen finans ku rumu üzerindedir.
Her iki finansman yöntemi arasindaki bir baska fark, alacaklarin rehnedilmesi suretiyle finansmanda satici firmanin müsterileri, ödemeleri yine borçlu olduklari firmalara yaparlar. Faktöringde ise müsteri firma, öde melerini saticiya degil faktöre yapar.
Faktoring oldukça eski bir finansman yöntemidir. 19. yüzyilin basinda faktörler Avrupali tekstil fabrika larinin temsilcileri olarak mal satiyor ve tahsilat yapi yorlardi. Zamanla hizmetleri sekil degistirmeye basla di ve faktörler, satici firmaya kredi veren kurulus sek line dönüstüler. Ayni zamanda faktöring, tekstil disin daki alanlara da yayildi.
Faktöring isleminin esaslarini su sekilde açiklamak mümkündür. Satici firma ile özelfinans kurumu nite liginde olan faktör arasinda bir sözlesme imzalanarak, her iki tarafin yükümlülükleri ve ne tür islemler yapi lacagi belirlenmektedir. Satici firma bir siparis aldigi vakit, bu siparisin ilk önce faktör tarafindan onaylan masi gerekmektedir. Çünkü faktör, riski yüklenen ku rulustur, dolayisiyla müsterinin kredi istihbaratini yap masi, kredi degerliligini belirlemesi gerekir. Faktörün onayi olmaksizin satici firmanin siparisi yerine getir mesi düsünülemez. Faktör onayladigi takdirde satici, mallari müsteriye gönderir ve faturaya bir not koya rak, müsterinin ödemeyi faktöre yapmasi istenir.
Doç. Dr. Ünal Bozkurt, Faktöring’i böyle anlatiyor. Doç. Dr. Pinar Bakir’in da Faktöring için neler yaz digini, Bankalar Yeminli murakibi Aydin Esen’in Türk Mevzuati (Borçlar Kanunu, Bankalar Kanunu ve Kam biyo Mevzuati) karsisinda Türkiye’de faktöring uygulan masi imkanlari üzerindeki arastirmasini merak edenler “Para ve Sermaye Piyasasi” dergisinin Mayis 1985 sa yisini okumalidir.
Para ve Sermaye Piyasasi, Genborsa Menkul Deger ler Ticareti A.S. taraindan çikarilan bir aylik haber bül teni iken, Tuncay Artun’un Genborsa’da sorumluluk üst lenmesinden sonra, kisisel gayreti ve katkilariyla Türki ye’nin halen yayinlanmakta olan ciddi ekonomi dergi lerinin en iyilerinden olma niteligini kazanmistir.
Maalesef Türkiye’de bugün için bu tip dergilere talep çok az sayida oldugu için, sayilari hem sinirli kalmakta ve hem de devamli yayinlanmalari ancak bir kurulusun himaseyi ile mümkün olabilmektedir.
Çünkü bu tip dergiler içinde ilginç arastirmalar yapti rip, bunlari bastirmanin faturasinin satis geliriyle karsi lanmasi imkansiz olmaktadir. Bu tip dergilere ilan veren ler ise bunu bir (bagis) seklinde degerlemektedirler
Bunun için belli bir kurulusun destegi önem kazanmak tadir. 1980 yilindan sonra Transtürk ve Meban’in des tegi ile yayinlanan Para dergisinin kapanmasindan son
Doç. Dr. Ünal Bozkurt, Faktöring’i böyle anlatiyor. Doç. Dr. Pinar Bakir’in da Faktöring için neler yaz digini, Bankalar Yeminli murakibi Aydin Esen’in Türk Mevzuati (Borçlar Kanunu, Bankalar Kanunu ve Kam biyo Mevzuati) karsisinda Türkiye’de faktöring uygulan masi imkanlari üzerindeki arastirmasini merak edenler “Para ve Sermaye Piyasasi” dergisinin Mayis 1985 sa yisini okumalidir.
Para ve Sermaye Piyasasi, Genborsa Menkul Deger ler Ticareti A.S. taraindan çikarilan bir aylik haber bül teni iken, Tuncay Artun’un Genborsa’da sorumluluk üst lenmesinden sonra, kisisel gayreti ve katkilariyla Türki ye’nin halen yayinlanmakta olan ciddi ekonomi dergi lerinin en iyilerinden olma nite ligini’kazan mistir.
Maalesef Türkiye’de bugün için bu tip dergilere talep çok az sayida oldugu için, sayilari hem sinirli kalmakta ve hem de devamli yayinlanmalari ancak bir kurulusun himaseyi ile mümkün olabilmektedir.
Çünkü bu tip dergiler içinde ilginç arastirmalar yapti rip, bunlari bastirmanin faturasinin satis geliriyle karsi lanmasi imkansiz olmaktadir. Bu tip dergilere ilan veren ler ise bunu bir (bagis) seklinde degerlemektedirler.
Bunun için belli bir kurulusun destegi önem kazanmak tadir. 1980 yilindan sonra Transtürk ve Meban’in des tegi ile yayinlanan Para dergisinin kapanmasindan son ra simdi “Para ve Sermaye Piyasasi” dergisi önemli bir boslugu doldurmaktadir.
Bu arada belli kisilerin amatörce gayretleriyle yayin larini sürdüren Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Iktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti’nin Iktisat Dergisi, Ekonomide Diyalog ve Ingilizce Baskilari ile Is Dünyasi Dergisi’nin katkilarini da unutmamak gerekir.

 

Sende yorum yap