FAALİYET KÂRI 1.6 FAALİYET DIŞI GELİR (NET) 1.6 DÖNEM KÂRI 1.8 KATRİLYON

, , Sende yorum yap

FAALİYET KÂRI 1.6 FAALİYET DIŞI GELİR (NET) 1.6 DÖNEM KÂRI 1.8 KATRİLYON

OLAYLARIN İÇİNDEN / Tevfik Güngör

Halka açık şirketlerimizin yılın ilk yarısındaki kârlılıklarının döviz fiyatı ve faizdeki gerilemenin yarattığı sanal gelirlerden kaynaklandığı anlaşılıyor.

Songül Hatisaru’nun 206 borsa şirketinin konsolide bilanço ve gelir tablosundan derlediği bilgilere göre, 2003 yılı haziran ayin sonu itibariyle bu şirketlerin esas faaliyet kârları 1.6 katrilyon lira diğer faaliyet gelirleri (net) 1.6 katrilyon lira, net dönem kârlılıkları 1.8 katrilyon lira.

Görüldüğü kadarı ile borsa şirketlerinin ilk altı aylık kârlılıklarında döviz fiyatı ve faizdeki gerilemenin çok büyük etkisi olmuş.

Borsa şirketlerinin net satışları geçen yılın ayni dönemine göre yüzde 38 oranında artmış. Buna karşılık esas faaliyet kârlarındaki artış yüzde 11 oranında. Çünkü satışların maliyetinde yüzde 41 oranında artış var.

Şirketlerin bilançolarını olumlu etkileyen bir gelişme finansman giderlerinin yüzde 44 oranında azalması.

Şirketlerin toplam borçlarındaki artış yüzde 13 oranında. Şirketlerin borçlarının enflasyondan daha az büyümesi borçların azaldığını gösteriyor. Borçlardaki artışa rağmen finansman giderlerinin yüzde 44 azalması şirketlerin çok iyi şartlarla kredi kullandıklarını ortaya koyuyor.

206 şirketin geçen yılın ayni döneminde 9.8 katrilyon lira olan öz sermayelerinin yüzde 75 bir büyüme ile 17.4 katrilyon liraya yükselmesi de olumlu bir gelişmeyi işaret ediyor.

Bilindiği gibi geçen dönemden bu yılın haziran ayin sonuna kadarki dönemde toptan eşya fiyatları yüzde 29.6 oranında arttı. Bu oranın üzerindeki büyüme oranları reel büyümenin göstergesidir.

2003 yılı Haziran ayin konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre 206 borsa şirketinde başlıca büyüklüklerin değişim oranları

Yüzde değ.

Dönen varlıklar 21.03

Duran varlıklar 47.95

Toplam aktifler 33.17

Kısa vadeli borçlar 14.49

Uzun vadeli borçlar 12.01

Öz sermaye 75.90

Toplam pasifler 33.17

Brüt satışlar 37.67

Satışlardan indirimler (-) 32.78

Net satışlar 38.73

Satışların maliyeti (-) 41.71

Brüt satış kârları veya zararları 25.64

Faaliyet giderleri (-) 34.64

Esas faaliyet kârı veya zararı 11.63

Diğer faaliyetlerden gelirler 43.06

Diğer faaliyetlerden zararlar ve giderler (-) 16.35

Finansman giderleri (-) -44.23

Faaliyet kârı veya zararı 382.31

Olağanüstü gelirler ve kârlar 75.63

Olağanüstü giderler ve zararlar (-) 61.65

Vergi öncesi kâr/zarar 315.43

Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-) 58.46

Net dönem kârı/zararı 710.74

 

Sende yorum yap