EVNER ERGUN

, , Sende yorum yap

Evner Ergun, iyi bir insandi. Seçkin bir kisilige sahipti. Çok iyi yetismis bir Türk insani idi. Uluslararasi kuruluslarca yetenekleri takdir edilmis bir elemandi. Türkiye için çalismak tan, Türk insaninin iyiligi için çaba göstermekten zevk alan ve yorulmayan fakat Türkiye disinda yasamaya itilmis bir teknisyen-bürokrat idi.
Viyana’da Birlesmis Milletler Sosyal Gelisme ve insani So runlar Merkezi Direktörü ikenErmeni teröristlerinkursuniarina hedef olan Evner Ergun TRT’nin ilk günkü yayinlarinda nite lendirdigi gibi (Birlesmis Milletlerde görevli bir Türk memur) degil, Türkiye’nin Birlesmis Milletler ve diger uluslararasi ku ruluslarda (en üst dereceye tirmanabilme basarisini göstermis) seçkin bir temsilciydi.
Birlesmis Milletler ve diger uluslararasi kuruluslarda çalisan Türkler, maalesef degisik nedenlerle çogu kez sahsi yete nekleri ve tahsillerinin ötesinde, Türk olmanin ortaya çikardigi engellemeler sonucu ileri derecelere yükselemez, alt derece lerde kalirlar.
Evner Ergun, bu engeli asabilmis tek Türk idi. Birlesmis Milletler örgütünde Evner Ergun’dan sonra bir altdaki derece ye tirmanabilmis diger bir direktör (mevcut bilgiler yanlis degil ise) Üner Kirdar’dir.
Evner Ergun neden Viyana’da çalisiyordu?
Evner Ergun’un çizgisi bir Türk teknokratinin-bürokratinin hikayesini yansitir.
Evner Ergun, Devlet Planlama Teskilati Sosyal Planlama Dairesi Baskani olarak Türkiye’ye gerçekten üstün hizmetler vermistir. Yumusak kisiligi, insancil yaklasimi, meseleleri ger çekçi açidan ele alma ve çözme yetenegi ile Devlet Planlama Teskilatinda egitim, saglik ve konut politikalarinin olusturul masinda bu konularda arastirmalar yapilmasina büyük katki lari olmustur.
Evner Ergun ile Devlet Planlama Teskilatinda çalisanlar kendisine büyük saygi duyar, birlikte çalismaktan zevk alirlar di. Birçok temel politikalar Evner Ergun zamaninda olusturulmustur.
Devlet Planlama Teskilatinda Müstesar kademesinde bir degisiklik oldugunda Sosyal Planlama Dairesi Baskani Evner Ergun ve iktisadi Planlama Dairesi Baskani Günel Kansu gö revlerinden ayrilma zorunlulugunu hissettiler. Her iki daire baskani da birer teknisyen bürokrat idi. O zamanlar teknisyen bürokratlarin özel sektörde is bulabilme olanagi yok idi. Baska bir devlet kurulusunda da görev alamayinca yurt disinda is aradilar. Ve Evner Ergun ile Günal Kansu 1969’lu yillarda Birlesmis Milletler’de is buldular. New York’a gittiler. Evner Ergun yurt disina giderken, kendisi gibi mimar olan ve Orta Dogu Teknik Üniversitesinde ögretim üyeligi yapan zarif esi Ülkü Ergun da çok sevdigi isinden ayrilmak zorunda kaldi.
Enver Ergun, New York’daki görevinde iken, diger yurt disindaki eski plancilar gibi devamli olarak Türkiye’ye dönmek Türkiyede bir is bulabilmek arayisinda idi. Bu arayis Viyana’da Ermeni kursunuyla hayatini yitirene dek devam et ti. Ama ne hazindir ki, devamli olarak yetismis insan kitligin dan söz edilen Türkiye’de Evner Ergun’lar ve onun benzerleri için kamu kesiminde hiç bir bos masa bulunamamaktadir. Bu, ne mevcut hükümetin ve ne de daha önceki hükümetlerin za maninda mümkün olamamistir. Halbuki, Turgut Özal dahil, bugüne kadar basbakanlik mevkiinde bulunanlarin hemen ta mami Evner Ergun’u ve onun yeteneklerini sahsen bilen kisilerdir.
Evner Ergun çok rafine bir kisilige sahipti. Çok nazik, ince bir kisi idi. Kimse hakkinda kötü düsünmez, kimse ile kötü ko nusmazdi. Çok güzel giyinir, güzel seylerden zevk alirdi. Mü zige, resme ve güzel seye ilgisi vardi. Oglu en sevdigi varligi idi. Oglunun iyi bir egitim görmesi için büyük gayret sarfedivordu.
Her ölenin ardindan güzel seyler söylemek normaldir. Fa kat Evner Ergun, Türkiye’nin potansiyelinden yararlana madan kaybettigi gerçekten çok degerli bir evladi idi. Allah rahmetini eksik etmesin.
Her ölenin ardindan güzel seyler söylemek normaldir. Fa kat Evner Ergun, Türkiye’nin potansiyelinden yararlana madan kaybettigi gerçekten çok degerli bir evladi idi. Allah rahmetini eksik etmesin.
(Yazarin notu : Evner Ergun en çok isminin “Enver” olarak kullanilmasina üzülürdü. TRT ilk haberlerinde Evner Ergun’ un ismini “Enver” soyadini “Ergün” olarak verdi. Kendisin den “Birlesmis Milletlerde görevli Türk memurlardan…” diye rek görevini küçülttü. Olayi önemsemeyen bir sekilde kamu oyuna duyurdu. Bunlar Türkiye’de belli “kaliteye” sahip kise lerc sagliklarinda oldugu gibi ölümlerinde de deger verilmedi gini gösteren üzücü göstergelerdir. )

 

Sende yorum yap