Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti

, , Sende yorum yap

Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti yirmibesinci faa liyet yilini tamamliyor.
1960’li ve 1970’li yillarda Türkiye’de, ülkenin ekonomik ve sos yal sorunlariyla ilgili konularda üst düzeyde tartisma imkani yara tan, ciddi arastirmalarin ortaya çikmasina imkan veren bir kurulu sun yirmibes yil içinde güçlenmesi, devlesmesi beklenirken, bugün “kapatilmasi” sözkonusu.
Dernegin yönetiminde son yillarda etkili olan Kemal Kurdas, “kapatilma” gerekçesini söyle açikliyor.
“Konferans Heyeti Türk toplumuna tartisma aliskanligini getirmis tir. Bu aliskanligi devam ettirmek lazimdir. Türkiye’nin buna ihtiya ci vardir. Ancak Konferans Heyetini müessese haline getirmeli. Der negin dermani kalmamistir. Bunu saglamak lazimdir. Yilda birkaç kere ciddi arastirmaya dayanan seminer düzenleyerek gerçekler vur gulansa ve seminer notlari yayinlansa, bu Türkiye için büyük hiz met olur. Bunu yapamazsak, elimizde kalan son mali imkanlarla der negi görkemli bir sekilde kapatalim.”
Buna karsi, dernegin kurucusu, kurulusundan buyana devamli olarak baskanlik sorumlulugunu tasiyan Nejat Eczacibasi ise”
“Kurdas’in belirttigi sekilde arastirma yapan ve toplantilar düzen leyen ciddi vakiflar ve kuruluslarin var oldugunu, üniversitelerin de bu tür çalismalar yaptigini beyan etti. 60’li yillarda Konferans He yetinin düzenledigi gibi seminerlere bugün yer olmadigini” söylü yor.
Nejat Eczacibasi 1960’li yillarda dernegin çalismalarina olan ilgiyi hatirlatiyor, p zamanlar düzenlenen üç hafta süren programlardan sözediyor. Her hafta ayri bir konusmaci ve istirakçi grubunun yatili olarak davet edildigini, yabanci ülkelerden çok ünlü konusmacila rin katildigini anlatiyor. Konusmacilardan ingiliz isçi Partisi üyesi Cros land ile israil Maliye Bakanligi müstesari Yaacov Arnon ile ilgili iki ilginç anisini naklediyor.
Bu toplantilarda degisik görüsteki kesimler ve kisiler arasinda kavga yerine tartisma saglandigini, fikirlerin açikça ortaya kondugunu, bag layici bir sonuç yerine çesitli görüslere yer verildigini hatirlatiyor. Sim dilerde ise Konferans Heyetinin baslattigi bu tür faaliyetleri yapan ‘çok kurulus oldugunu, bu nedenle acaba Konferans Heyeti görevi ni tamamladi mi diye bir soru ile karsilastiklarini söylüyor. Ancak bu sikintilardan yeni bir fikir dogduguna da isaret ederek Taksim Toplantilari örnegi, dis ülkelerden ünlü devlet adamlarini (Gisçard d’ Estaing, Kreisky) ve iktisatçilari (J.de Larosiere, Galbraith) ye mekli toplantilara konusmaci olarak davet etmeyi, katilanlardan ye mek karsiligi makul bir ücret almayi düsündüklerini, elçilik ve kon solosluklar araciligi ile yapilan ön temaslardan ümit verici cevaplar aldiklarini belirtiyor.
Baska ülkelerde bu tip kuruluslar yillar geçtikçe büyüyüp güçle nirken, Türkiye’de acaba yillar geçtikçe heyecan neden sönüyor. Baslayan güzel isler neden bir yerlere ulasamiyor?
Acaba tek sorun “para”mi? Bugün, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti’nin “kapatilmasi” tartismalarinin ardinda yatan te mel neden “ne misyonunun tamamlanmis olmasi”, ne “ilgisizlik” tir. Tek neden “Parasizliktir”. Kimse, dernegin basarisizligindan söz ede mez.
Tersine dernek, çok önemli hizmetler yapmistir. Bürokrasi ile üni versite ve is çevrelerini biraraya getirmis, çok ciddi arastirmalarin yapilmasina, çok güzel kitaplarin bastirilmasina imkan saglamistir
Dernegin gerçeklestirdigi yayinlarin listesine ve içerigine bir göz atildiginda, bugün benzer çalismalarin maalesef gerçeklestirileme digi üzülerek fark edilir.
Dernegin benzeri bir kurulus olan Amerikan “Corferance Board” teskilati, ABD’nin en güçlü özel sektör kuruluslarinin destegi ile gün geçtikçe devlesirken, bunun Türkiye’deki benzerinin “kapatilma” asa masina gelmesi üzücüdür.
Acaba Türkiyede sorun bu tip kuruluslarinin yönetiminde dina mizmin saglanamamasi, devamli yönetimde kalan kadronun bir süre sonra bikkinlik, yilginlik içine girmesi midir? Yillar önce yasanan “Türk Sevk ve Idare Dernegi” tecrübesin den acaba yeterince ders alinamamasi mi, bugün Ekonomik ve Sos yal.Etüdler Konferans Heyeti’ni bugünkü çizgiye getirmistir.
Nejat Eczacibasi, kisiligi, tecrübeleri ve gayreti ile Türkiye’nin ye tistirdigi sayili “entellektüel’lerden biridir. Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, diger arkadaslari ile birlikte Nejat Eczacibasi’nin “dogurup büyüttügü” bir kurulustur. Bu kurulusun ‘kapatilmasina” en fazla herhalde Nejat Eczacibasi üzülür.
Kuruculara düsen sorumluluk, bu dernegi “hasta yatagindan kaldirip, sagliga kavusturduktan sonra” devam m ve gelismesini sagli-yacak dinamik kadrolara devretmeleridir

 

Sende yorum yap