DSP, gerçekten bir Demokratik Sol Parti mi?

, , Sende yorum yap

Demokratik Sol Parti (DSP)’nin Program Taslaginin basin da. (Niçin Demokratik Sol?) Basligi altinda “Demokratik Sol’un anlatimina çalisilmaktadir: ‘insani ve toplumu özgürlestirmek için: Özgürlügü saglam, güvencelere kavusturmak için: Insan kisiliginin ve toplumun gelismesi veüretkenligi önün deki engelleri asmak için… Demokratik Sol…”
denildikten sonra, (Bölüm III) Gelisme basligi altinda, özel sek tör, devletçilik, serbest piyasa ekonomisi. Türk Parasinin de gerine iliskin temel ilkeler aynen su satirlarla açiklanmaktadir: *Ekonominin sosyal adaletle birlikte güçlendirilmesini içle rine sindiren, kendi çikarlarini toplum yarariyla bagdastir maya çalisan ve ekonomik güçler ini siyasal güce dönüstür meye kalkismayan özel sektör girisimcilere genis özgürlük ta ninacaktir.
*Plana uygun yatirimlar yapanlara, belli riskler üstlenerek gelecege yönelik teknolojik atilimlarda bulunanlara veya ge ri kalmis yörelerin kalkinmasina ve issizligin azalmasina kat kida bulunanlara, gereken devlet destegi saglanacaktir.
özel sektörde tekellesme egilimleri önlenerek hakça bir ya risma ortami olusturulacaktir.
“Devlet sektörünün genisligi degil, devletin ekonomiyi halk katilimiyla ve toplum yararina etkin biçimde yönelebilmesi önem tasiyacaktir.
*Devlet sektöründeki ekonomik islevli isletmeler, devletin ka risma ve koruma alani disina çikarilacaktir. Bunlarin yöne timlerine ve yatirimlarina siyasal iktidarlar karisamayacak lardir. Hepsi, çalisanlarin yönetiminde, denetiminde ve so rumlulugunda, özel sektör isletmeleriyle esit kosullar altin da çalisacaklardir. Pazar kurallari içinde kendi yaratacakla ri Kaynaklarla yeni yatirimlar yapabileceklerdir. * Pazar kurallari özenle göz önünde tutulacaktir, fakat eko nomi ve toplum pazarin tutsagi olmayacaktir. Pazar kural lari, ekonominin baska araçlariyla uyumlu olarak, toplum yararina degerlendirilecek tir.
*Para politikasi, ekonominin baska ögelerinden ve toplum sal gerçeklerden ve gereksinmelerden soyutlaninaksizin sap tanacaktir
Türk parasinin degeriyle Türkiye’nin dis ekonomik iliski leri arasinda gerçekçi bir iliski kurulacaktir.
DSP’nin Program Taslagi’ndan alinan bu satirlara göre. (DSP özel sektörcü, piyasâ ekonomisinden yana, devletin eko nomik hayattaki rolünü asgari ölçülerde tutmayi hedefleyen, bugünkü döviz kuru politikasina benzer politikalari benimse yen) bir ekonomik görüse sahiptir.
175 Sayfalik ve KDV ile 990 liraya satilmasi öngörülen, ka pagi beyaz güvercinli, mavi baskili DSP Program Taslagi ve Tüzük özeti ile ilgili genel elestiriler söyle özetlenebilir:
1. Halka, topluma, köylüye, isçiye dönük bir program tasa I risinin, hedef aldigi yaygin kitlelerin anlayacagi dilden açik ve
kisa yazilmasi gerekirken, karisik cümleler, dolayli anlatim ve tekrarlarla dolu bir metin ortaya çikmistir.
2. Demokratik Sol adini seçen bir partinin, adinda geçen ke limelerin ifade ettigi görüs ve politikalari yansitacak ilkeleri be nimsemesi beklenir. Kimse, kimseyi (sen özel sektöre neden karsi degilsir), neden devletçilik ilkelerini benimsemiyorsun?) diye itham edemez. Ama Özel Sektör ve devletin ekonomik sorumluluklari konusunda liberal partilerden farkli görüse sa hip olmayan görüsler de (sol) olarak nitelendirilemez.
3. Demokratik Sol bir partinin (mutlaka özel sektör isletme lerini devletlestirmesi, pazar ekonomisini kaldirmasi) gerekmez.
Demokratik Sol partiler baska ülkelerde, örnegin Isveç’de, ne yapiyorlarsa hiç olmazsa onlar örn ek alinabilir. Örnegin, özel sektöre genis imkanlar taninir ve pazar ekonomisi güçlendiri lirken, kamu iktisadi kuruluslari da verimli hale getirilebilir. Vergi Sistemi yeni bastan düzenlenerek devletin kaynaklari artirilir. Gelir Dagilimi’ndaki adaletsizlik düzeltilir. Devletin sosyal sorumluluklari (egitim, saglik, konut hizmet
sektöre genis imkanlar taninir ve pazar ekonomisi güçlendiri lirken, kamu iktisadi kuruluslari da verimli hale getirilebilir. Vergi Sistemi yeni bastan düzenlenerek devletin kaynaklan artirilir. Gelir Dagilimi’ndaki adaletsizlik düzeltilir.
Devletin sosyal sorumluluklari (egitim, saglik, konut hizmet leri) iyilestirilir.
4. 1985 yilinda Türk halkinin karsisina çikip, (köylü kades. isçi kares tasarruflarini birlestir, üretken isletmeler kur, ülke böy lece kalkinacak) seklinde yeni formüller sunmak, halk sektö rü, kooperatif sektör, dislanan sektör tipli modeller ile çagdas ekonomi düzeni disinda yeni arayislara yönelmek. Türkiye ger çeklerinin disinda kalmak olarak yorumlanabilir.
Özet ile. Türkiye’nin (Demokratik Sol) görüse dayali eko nomik ve sosyal politikalari ortaya koyacak bir siyasi partiye ihtiyaci vardir. Ancak böyle bir partinin, (dünya üzerinde bu güne kadar uygulanmamis, orijinal görüs ve teorilere dayali program arayislari yerine). Türkiye’de bugüne kadar olan bitenleri gerçekçi olarak degerlendirip, Türkiye’nin sorunlari na alternatif (sol politika önerileriyle) çözüm arayisinda olmasi zorunludur.

 

Sende yorum yap