DÖVİZ BOLLUĞU

, , Sende yorum yap

DÖVİZ BOLLUĞU

1996 yılına Merkez Bankası 12.3 milyar dolar döviz ile başladı. Yılı 16.4 milyar dolar döviz ile tamamladı.

Tüm yıl boyunca genel bekleyiş, rezervlerin su veya bu nedenle eriyeceği idi. Hele hele, ithalat patlaması, ihracatın duraklaması karsısında bir ara, cari işlemler açığının yıl sonunda 12 milyar doları aşabileceği söylendi. Dış kredi kullanılamadığına göre bu açığın Merkez Bankası rezervinden kapatılması gerekirdi.

Ama bu olmadı ve rezervler azalacak yerde arttı.

Merkez Bankası’nın Döviz Rezervi

(Milyon $}          1996            1995

Yılbaşı            12.391          7.065

Ocak               13.609          9.138

Şubat              14.407          10.455

Mart               13.915          11.292

Nisan              15.423          12.314

Mayıs              15.188          12.259

Haziran            15.869          13.350

Temmuz             15.299          14.550

Ağustos            16.215          15.361

Eylül              17.263          16.174

Ekim               17.242          16.819

Kasım              17.547          14.680

Aralık             16.491          12.384

 

1997            1996

3 Ocak            16.386          12.043

Burada bir açıklığa gerek vardır. Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Merkez Bankası rezervleri “brüt” rezervlerdir. Açık anlatımıyla Merkez Bankası’nın istediği an kullanabileceği döviz rakamıdır ama, bunun karşılığında da Merkez Bankası’nın döviz yükümlülükleri vardır.

Net döviz rezervi ise, Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü ile döviz mevcudu arasındaki farktır.

Bu farkın “artı olması”, Merkez Bankası’nın reel olarak döviz varlığını gösterir. Teknik olarak buna döviz pozisyonu denir.

Fakat genelde bu çok ender durumlarda “artı” olur.

Örneğin 1995 yılı sonunda döviz .pozisyonu 2.2 milyar dolar eksi idi. Yani, Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü, döviz varlığından 2.2 milyar dolar daha fazla idi.

1997 yılı sonunda olumlu bir gelişme görüldü. Merkez Bankası’nın döviz pozisyonu 111 milyon dolar artı duruma geçti. Bu rakam 3 Ocak 1997 tarihinde 511 milyon dolara yükseldi.

1996 yılı boyunca Merkez Bankası’nın döviz yükümlülükleri 1.9 milyar dolar artarken, döviz varlıkları 4.2 milyar dolar arttı. İşte bu iki rakam; arasındaki 2.3 milyar dolarlık fark, 2.2 milyar dolarlık döviz açığını (döviz pozisyonunu) kapatıp, 111 milyon dolar artıya geçirdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi arttı, eksildi derken, döviz yükümlülüğü rakamına mutlaka bakmak gerekir. Çünkü Merkez Bankası yükümlülüğü azaltmak için döviz kullanmış ise, bu kötüye gidiş değildir. Böyle bir durumda tersine, döviz pozisyonu iyileşebilir.

Bu gelişme 27.12.1996 tarihi ile 3.1.1997 tarihi arasındaki haftada oldu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi bir haftada 105 milyon dolar azaldı. 16 milyar 338 milyon dolara indi. Bu para havaya gitmedi. Merkez Bankası bu dövizlerle döviz yükümlülüklerini (borçlarını) azalttı. 19 milyar 47 milyon dolar olan döviz yükümlülüğü 498 milyon azaltılarak 18 milyar 549 milyon dolara indirildi.

Döviz yükümlülükleri bir haftada 498 milyar lira düşürülürken, bu işlem, dış varlıklardan sadece 98 milyon dolarlık bir kullanım ile gerçekleştirildi. Sonuç olarak

dış yükümlülükler, dış varlıktan daha fazla gerilediğinden, iki rakam arasındaki fark büyüdü. Döviz pozisyonu 111 milyon dolardan 511 milyon dolara çıktı.

Bu rakamlara bakmayanlar, sadece döviz rezervindeki gerilemeyi görenler “İşler kötüye gidiyor… Merkez Bankası döviz rezervleri bir haftada 105 milyon dolar eridi” diyebildi.

Altın-Döviz Hesapları (Milyon $)

31.12.1995’e

3.1.1997    27.12.1996   31.12.1995                   Fark

~Brüt rezerv                       17769             17874             13774                   4100

 • Altın mevcudu 1383 1383′              1383                         0
 • Döviz varlıkları 16.386 16491             12391                   4100

Borçlar                               -52                  -45                 -24                     -21

 • Altın borçları -4 -4                   -4                         0
 • Döviz borçlan -48 -41                  -20                     -21

Kullanım konusu birikim      17717             17829             13750                   4079

 • Altın mevcudu 1379 1379               1379                         O
 • Döviz mevcudu 16.338 16450             12371                   4079
 • Dış varlıklar 19060 19158             14897                   4261
 • Döviz yükümlülükleri -18549 -19047           -17127                 -1920
 • Döviz pozisyonu 511                  111              -2230                   2341

1996 yılına Merkez Bankası 12.3 milyar dolar döviz ile başladı. Yılı 16.4 milyar dolar döviz ile tamamladı.

Tüm yıl boyunca genel bekleyiş, rezervlerin su veya bu nedenle eriyeceği idi. Hele hele, ithalat patlaması, ihracatın duraklaması karsısında bir ara, cari işlemler açığının yıl sonunda 12 milyar doları aşabileceği söylendi. Dış kredi kullanılamadığına göre bu açığın Merkez Bankası rezervinden kapatılması gerekirdi.

Ama bu olmadı ve rezervler azalacak yerde arttı.

Merkez Bankası’nın Döviz Rezervi

(Milyon $}          1996            1995

Yılbaşı            12.391          7.065

Ocak               13.609          9.138

Şubat              14.407          10.455

Mart               13.915          11.292

Nisan              15.423          12.314

Mayıs              15.188          12.259

Haziran            15.869          13.350

Temmuz             15.299          14.550

Ağustos            16.215          15.361

Eylül              17.263          16.174

Ekim               17.242          16.819

Kasım              17.547          14.680

Aralık             16.491          12.384

 

1997            1996

3 Ocak            16.386          12.043

Burada bir açıklığa gerek vardır. Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Merkez Bankası rezervleri “brüt” rezervlerdir. Açık anlatımıyla Merkez Bankası’nın istediği an kullanabileceği döviz rakamıdır ama, bunun karşılığında da Merkez Bankası’nın döviz yükümlülükleri vardır.

Net döviz rezervi ise, Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü ile döviz mevcudu arasındaki farktır.

Bu farkın “artı olması”, Merkez Bankası’nın reel olarak döviz varlığını gösterir. Teknik olarak buna döviz pozisyonu denir.

Fakat genelde bu çok ender durumlarda “artı” olur.

Örneğin 1995 yılı sonunda döviz .pozisyonu 2.2 milyar dolar eksi idi. Yani, Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü, döviz varlığından 2.2 milyar dolar daha fazla idi.

1997 yılı sonunda olumlu bir gelişme görüldü. Merkez Bankası’nın döviz pozisyonu 111 milyon dolar artı duruma geçti. Bu rakam 3 Ocak 1997 tarihinde 511 milyon dolara yükseldi.

1996 yılı boyunca Merkez Bankası’nın döviz yükümlülükleri 1.9 milyar dolar artarken, döviz varlıkları 4.2 milyar dolar arttı. İşte bu iki rakam; arasındaki 2.3 milyar dolarlık fark, 2.2 milyar dolarlık döviz açığını (döviz pozisyonunu) kapatıp, 111 milyon dolar artıya geçirdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi arttı, eksildi derken, döviz yükümlülüğü rakamına mutlaka bakmak gerekir. Çünkü Merkez Bankası yükümlülüğü azaltmak için döviz kullanmış ise, bu kötüye gidiş değildir. Böyle bir durumda tersine, döviz pozisyonu iyileşebilir.

Bu gelişme 27.12.1996 tarihi ile 3.1.1997 tarihi arasındaki haftada oldu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi bir haftada 105 milyon dolar azaldı. 16 milyar 338 milyon dolara indi. Bu para havaya gitmedi. Merkez Bankası bu dövizlerle döviz yükümlülüklerini (borçlarını) azalttı. 19 milyar 47 milyon dolar olan döviz yükümlülüğü 498 milyon azaltılarak 18 milyar 549 milyon dolara indirildi.

Döviz yükümlülükleri bir haftada 498 milyar lira düşürülürken, bu işlem, dış varlıklardan sadece 98 milyon dolarlık bir kullanım ile gerçekleştirildi. Sonuç olarak

dış yükümlülükler, dış varlıktan daha fazla gerilediğinden, iki rakam arasındaki fark büyüdü. Döviz pozisyonu 111 milyon dolardan 511 milyon dolara çıktı.

Bu rakamlara bakmayanlar, sadece döviz rezervindeki gerilemeyi görenler “İşler kötüye gidiyor… Merkez Bankası döviz rezervleri bir haftada 105 milyon dolar eridi” diyebildi.

Altın-Döviz Hesapları (Milyon $)

31.12.1995’e

3.1.1997    27.12.1996   31.12.1995                   Fark

~Brüt rezerv                       17769             17874             13774                   4100

 • Altın mevcudu 1383 1383′              1383                         0
 • Döviz varlıkları 16.386 16491             12391                   4100

Borçlar                               -52                  -45                 -24                     -21

 • Altın borçları -4 -4                   -4                         0
 • Döviz borçlan -48 -41                  -20                     -21

Kullanım konusu birikim      17717             17829             13750                   4079

 • Altın mevcudu 1379 1379               1379                         O
 • Döviz mevcudu 16.338 16450             12371                   4079
 • Dış varlıklar 19060 19158             14897                   4261
 • Döviz yükümlülükleri -18549 -19047           -17127                 -1920
 • Döviz pozisyonu 511                  111              -2230                   2341

1996 yılına Merkez Bankası 12.3 milyar dolar döviz ile başladı. Yılı 16.4 milyar dolar döviz ile tamamladı.

Tüm yıl boyunca genel bekleyiş, rezervlerin su veya bu nedenle eriyeceği idi. Hele hele, ithalat patlaması, ihracatın duraklaması karsısında bir ara, cari işlemler açığının yıl sonunda 12 milyar doları aşabileceği söylendi. Dış kredi kullanılamadığına göre bu açığın Merkez Bankası rezervinden kapatılması gerekirdi.

Ama bu olmadı ve rezervler azalacak yerde arttı.

Merkez Bankası’nın Döviz Rezervi

(Milyon $}          1996            1995

Yılbaşı            12.391          7.065

Ocak               13.609          9.138

Şubat              14.407          10.455

Mart               13.915          11.292

Nisan              15.423          12.314

Mayıs              15.188          12.259

Haziran            15.869          13.350

Temmuz             15.299          14.550

Ağustos            16.215          15.361

Eylül              17.263          16.174

Ekim               17.242          16.819

Kasım              17.547          14.680

Aralık             16.491          12.384

 

1997            1996

3 Ocak            16.386          12.043

Burada bir açıklığa gerek vardır. Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Merkez Bankası rezervleri “brüt” rezervlerdir. Açık anlatımıyla Merkez Bankası’nın istediği an kullanabileceği döviz rakamıdır ama, bunun karşılığında da Merkez Bankası’nın döviz yükümlülükleri vardır.

Net döviz rezervi ise, Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü ile döviz mevcudu arasındaki farktır.

Bu farkın “artı olması”, Merkez Bankası’nın reel olarak döviz varlığını gösterir. Teknik olarak buna döviz pozisyonu denir.

Fakat genelde bu çok ender durumlarda “artı” olur.

Örneğin 1995 yılı sonunda döviz .pozisyonu 2.2 milyar dolar eksi idi. Yani, Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü, döviz varlığından 2.2 milyar dolar daha fazla idi.

1997 yılı sonunda olumlu bir gelişme görüldü. Merkez Bankası’nın döviz pozisyonu 111 milyon dolar artı duruma geçti. Bu rakam 3 Ocak 1997 tarihinde 511 milyon dolara yükseldi.

1996 yılı boyunca Merkez Bankası’nın döviz yükümlülükleri 1.9 milyar dolar artarken, döviz varlıkları 4.2 milyar dolar arttı. İşte bu iki rakam; arasındaki 2.3 milyar dolarlık fark, 2.2 milyar dolarlık döviz açığını (döviz pozisyonunu) kapatıp, 111 milyon dolar artıya geçirdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi arttı, eksildi derken, döviz yükümlülüğü rakamına mutlaka bakmak gerekir. Çünkü Merkez Bankası yükümlülüğü azaltmak için döviz kullanmış ise, bu kötüye gidiş değildir. Böyle bir durumda tersine, döviz pozisyonu iyileşebilir.

Bu gelişme 27.12.1996 tarihi ile 3.1.1997 tarihi arasındaki haftada oldu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi bir haftada 105 milyon dolar azaldı. 16 milyar 338 milyon dolara indi. Bu para havaya gitmedi. Merkez Bankası bu dövizlerle döviz yükümlülüklerini (borçlarını) azalttı. 19 milyar 47 milyon dolar olan döviz yükümlülüğü 498 milyon azaltılarak 18 milyar 549 milyon dolara indirildi.

Döviz yükümlülükleri bir haftada 498 milyar lira düşürülürken, bu işlem, dış varlıklardan sadece 98 milyon dolarlık bir kullanım ile gerçekleştirildi. Sonuç olarak

dış yükümlülükler, dış varlıktan daha fazla gerilediğinden, iki rakam arasındaki fark büyüdü. Döviz pozisyonu 111 milyon dolardan 511 milyon dolara çıktı.

Bu rakamlara bakmayanlar, sadece döviz rezervindeki gerilemeyi görenler “İşler kötüye gidiyor… Merkez Bankası döviz rezervleri bir haftada 105 milyon dolar eridi” diyebildi.

Altın-Döviz Hesapları (Milyon $)

31.12.1995’e

3.1.1997    27.12.1996   31.12.1995                   Fark

~Brüt rezerv                       17769             17874             13774                   4100

 • Altın mevcudu 1383 1383′              1383                         0
 • Döviz varlıkları 16.386 16491             12391                   4100

Borçlar                               -52                  -45                 -24                     -21

 • Altın borçları -4 -4                   -4                         0
 • Döviz borçlan -48 -41                  -20                     -21

Kullanım konusu birikim      17717             17829             13750                   4079

 • Altın mevcudu 1379 1379               1379                         O
 • Döviz mevcudu 16.338 16450             12371                   4079
 • Dış varlıklar 19060 19158             14897                   4261
 • Döviz yükümlülükleri -18549 -19047           -17127                 -1920
 • Döviz pozisyonu 511                  111              -2230                   2341
 

Sende yorum yap