Devletin çiftlikleri-haraları ne yapar?

, , Sende yorum yap

Devlet üretme Çiftlikleri, Atatürk’ün sagligin da, devletin elindeki tarima müsait toprak larin, çiftçiye örnek olacak, tarimin gelismesi ni hizlandiracak biçimde degerlendirilmesi ama ciyla kullalnilmasi dogrultusundaki çalismalar sonucu ortaya çikmistir. 1937 Yilinda, Tarim Bakanligina bagli olarak Zirai Kombinalar Ida resi kurulmus, bir yil sonra bu kurulus Devlet Zirai Isletmeleri Kurumu adini almistir. 1950 Yi linda özel bir kanun ile devlet Çiftlikleri “Dev let Üretme Çiftlikleri” unvani altinda isletilme ye baslamis, bunlara, (üstün nitelikli tohum, da mizlik hayvan, fide ve fidan yetistirerek çiftçi ye dagitmak. zirai çalismalarda örnek olmak ve önderlik etmek) görevi verilmistir.
Türkiye’de 22 adet Devlet üretme Çiftligi var dir.
Yirmi iki adet devlet Üretme Çiftliginin top rak toplami 3 milyon 414 bin dekardir. Devlet Üretme Çiftlikleri Türkiye’nin en verimli tarim topraklari üzerinde kurulmustur. Türkiye’de ta rima elverisli arazinin 28 milyon hektar oldu gu bildirilmektedir. Unutulmamalidir ki bu 28 milyon hektar arazinin büyük bölümü, kiraç, tarim sartlari fakir arazidir. Bunlar dikkate alin diginda Devlet Üretme Çiftlikleri topraklarin Türkiye sartlarindaki “büyüklügü ve degeri” or taya çikar.
Devlet Üretme Çiftlikleri Arazi Varligi
(Dekar)
Acipayam D.Ü.Ç 25.672
Alpaslan D.Ü.Ç. 73.140
Altinova D.Ü.Ç. 323.319
Bala D.Ü.Ç. 84.690
Ceylanpinar D.Ü.Ç. 1.699.025
Çiçekdagi D.Ü.Ç. 17.018
Dalaman D.Ü.Ç. 40.078
Gelemen D.Ü.Ç. 15.074
GökhöyükD.Ü.Ç. 26.000
Gözlü D.Ü.Ç. 290.000
Hayat D.Ü.Ç. 21.401
Igdir D.Ü.Ç. 90.000
Imroz D.Ü.Ç. 6.886
Koças D.Ü.Ç. 25.215
Konuklar D.Ü.Ç. 39.753
Malya D.Ü.Ç. 209.297
Polatli D.Ü.Ç. 251.736
Turunçgiller isletmesi 811
Türkgeldi D.Ü.Ç. 16.521
Ulas D.Ü.Ç. 155.200
Yalova D.Ü.Ç. 3.123
Merkez Atelyesi isletmesi 223
Toplam 3.414.182
Devlet Üretme Çiftliklerinin görevleri arasinda, “yüksek vasifli, tohum, damiz lik, ve fidanlari, bedeli karsiliginda çift çiye dagitmak, “Üretme ve yetistim konusunda Tarim Bakanligi’nca belirtile cek esaslar dahilinde bu isleri basarabi lecek kurum ve çiftçilerle isbirligi yap mak”, “çalismalarinda örneklik teskil et mek”, “çalisma konusuna giren isler için gerekli her türlü yapi ve tesisi kurmak”
Devlet Üretme Çiftliklerine tarim disinda hayvancilik konusunda da görevler veril mistir.
– “Hayvancilikta teknolojik gelisme im kanlarinin basli çalarindan birisi verimli hayvan soylarinin gelistirilmesi ve bun larin hayvan varligi içindeki sayilarinin artirilmasidir.” Arastirma ve tohumlama çalismalarinin yüksek verimli sovlarin
uygun bölgelerdeki oranini artiracak yön de düzenlenmesi,
– Hayvan islah çalismalari, altyapi ya tirimlari ile iliskilendirilmesi, yem üre timinde hayvancilik gelisme projeleriyle baglanti kurulmasi, hayvan islahi prog ramli çerçevesinde özel damizlik yetis tiriciliginin desteklenmesi, islah çalis malarinda yabanci kaynakli damizliklar yaninda elverisli görülen yerli damizlik lar üzerinde durulmasi.
– Mevcut yem kaynaklarinin yi deger lendirilmesi için belirli besi programlari düzenlenmesi ve iyi kaliteli et üreticili ginindesteklenmesitavukçulugunhizli ge lisme imkani gözonünde tutulup, özel te sebbüsün desteklenmesi, kamu kurulus larinda damizlik ihtiyacinin karsilanma si, yüksek verimli damizlik kullanimin desteklenmesi,
– Hayvancilik konusunda mer’alarin ko runmasi, mevcut meralarin islahi, yeni den mer’a tesisi ve hayvan yemlerinin art tirilmasi.”
Devlet Üretme Çiftlikleri yaninda, Türkiye’ de damizlik hayvan sorunu çözmek amaciyla devlet ayrica “hara’lar kurmustur. Devlet’in çift likler yaninda, “hara”lari da vardir.
1913 Yilinda Aziziye’de at yetistirilmek ama ciyla bir hara kurulmustur. Bugün “Çifte ler Harasi” olarak bilinen bu tesis Yunan isga linde zarara ugramistir. Cumhuriyet’den son ra, 1923 yilinda hara tekrar, faaliyete geçti. 1924 Yilinda, Karacabey’de, bölgenin damiz lik hayvan ihtiyacini karsilamak amaciyla mo dern bir hara tesis edilmistir. Bunu, Çifteler, Sultansuyu, Çukurova, Konya, Karaköy, Al tindere haralarinin kurulusu izlemistir. Devlet haralari için özel bir kanun çikarilmistir (867 Sa yili Kanun). Kanuna göre devlet haralari “bi limsel yöntemlerle çalisan döner sermayeli is lah ve yetistirme kurumlaridir.”
Bütün bunlardan sonra, acaba Türkiye’de hayvancilik da ne gibi ilerlemeler sag lanabilmistir?
— Türkiye imkân buldukça damizlik hayva ni yurt disindan ithal etmekte, ithal hayvanla rin büyük kisminin Türkiye sartlarina uyum gös terememesi nedeniyle döviz kaybi olmaktadir.
— Türkiye her cins tarim ürününde “tohum”u degisik yollardan (önceleri yasak oldugun dan kaçak sekilde, simdilerde yasal oldugun dan ithal ederek) disaridan temin etme çaba sindadir.
Bugün bütün dünya’da (jenetik) diye bir ilim dali meycuttur, Bilim, bitki tohumuna ve hayvan hücresine müdahale ederek üretim ar tiracak yönde gelismistir,
Buna karsi Türkiye’de Devlet Üretme Çift likleri’nin ve Hara’larin ne yaptigini izleyecek herhangi bir bilgi yoktur. Tarim Bakanligi’na bagli bu kuruluslarin (döner sermaye statüsün deki) çalismalarinin neticesini, ülkeye yarar öte sinde ne zararlar verdigini kimse izleyemez. Izlenebilecek tek durum, Ankara’da Ba kanliklar semtinde, Bakanlik binalari önüne ya nasan resmi plakali kamyonlardan, yilbaslarin da bayramlarda indirilip, bazi bürokratlara ucuz fiyatla satilan hindiler, koyunlar ile, bazi Bakan lik kantinlerinde satilan çiftlik ürünü, tavuklar, sütler, yaglar ve peynirlerdir.

 

Sende yorum yap