DEMİRYOLUNUN YOLCU TRAFİĞİNDE PAYI YÜZDE 2 YÜK TRAFİĞİNDE PAYI YÜZDE 7

, , Sende yorum yap

DEMİRYOLUNUN YOLCU TRAFİĞİNDE PAYI YÜZDE 2 YÜK TRAFİĞİNDE PAYI YÜZDE 7

OLAYLARIN İÇİNDEN / Tevfik Güngör

Karayolunun yaygınlaşmadığı 1950’lerde yurtiçi yolcu trafiğinde yolcunun yüzde 42’si tren ile taşınırken bu oran günümüzde yüzde 2’ye düştü.

Yükün yüzde 55’i tren ile taşınırken, şimdilerde yüzde 7’e düşmüş durumda.

Çünkü karayolları gelişti. Demiryolları gelişmedi.

Bir km otoyolun düz arazide maliyeti 6 milyon dolar, engebeli arazide 12 milyon dolar, ortalama 8 milyon dolar.

Bir km demiryolunun çift hatlı, sinyalizasyonlu maliyeti düz arazide 1.5 milyon dolar, engebeli arazide 4 milyon dolar.

Buna rağmen Türkiye’de demiryolu ihmal edilen bir ulaşım yolu.

ITO vizyon Dergisi’nin ağustos sayısında yer alan bilgilere göre Osmanlı döneminde, Osmanlı hâkimiyetindeki topraklara 12 bin km demiryolu döşenmişti. Cumhuriyet idaresine kalan topraklarda 4.559 km demiryolu vardı.

1923-1940 döneminde 4.078 km demiryolu yapıldı. 1950 yılından sonra döşenen demiryolu uzunluğu 1.871 km. (Bu üç rakamın toplamı bugün kullanılabilir durumdaki demiryolu uzunluğunu aşıyor.)

Ülke büyüklüğü ve nüfusa göre Türkiye’de demiryolu ağı çok küçük. Almanya’da 1000 km. kareye 117, İngiltere’de 68, Fransa’da 59 km demiryolu düşerken, Türkiye’de 11 km düşüyor.

Önemli sorun demiryollarımızın yenilenememesi nedeniyle verimli kullanılamaması. Bati dünyasında demiryollarında hisli ulaşım gerçekleşirken biz hâlâ Ankara-İstanbul hattının yenilenmesi ile uğraşıyoruz.

Ankara-İstanbul hattı önemli ama insan trafiği bakımından Türkiye’de öncelik verilmesi gereken Ege kıyı şeridi.

İstanbul’dan başlayacak Ege kıyı şeridini İzmir-Bodrum üzerinden Antalya’ya bağlayacak bir Hızlı tren projesi, yabancı turist trafiğini artıracak çok önemli bir projedir.

Ankara-İstanbul demiryolu bağlantısının modernleştirilmesine kilitlenmiş olan ilgililer alternatifleri değerlendiremiyor.

Hangi ülkede ne kadar demiryolu ağı var? (2001)

Nüfus Yüzölçümü Demiryolu Yolcu sayısı

(Milyon)  (Km2)        Uzunluğu     (*000)

Almanya 82.2    357.0         41.718       1.712.080

Fransa    59.1    547.0         31.939         849.792

İngiltere  58.8    244.0         16.564          974.130

İtalya      57.3    301.2         16.360          474.090

İspanya  39.6    504.8         13.868           529.805

Türkiye   66.6    779.5           8.671            85.343

Türkiye, 8.671 km’lik demiryolu hattıyla dünyada 25’inci sırada; 381.246 km’lik karayoluyla da 13. sırada. 8.671 km’lik demiryolu hattının yüzde 17.7’si elektrikli. Tüm şebekenin sadece yüzde 4’ü çift hatlı. Avrupa ülkelerinde tek hatlı yapılanma yok denecek kadar az. Elektrikli demiryolunun hava kirliliğindeki payı yüzde 5 civarında; karayollarının payı yüzde 85.

Kaynak: ITO vizyon, Ağustos, 2003

 

Sende yorum yap