CONSENSUS

, , Sende yorum yap

Sözlükde “Consensus” kelimesinin karsiliginda “fikirbirligi, oybirligi” yazar. Türkiye’nin AET’ye tam üyelik basvurusu ko nusunda, içeride Türkler arasinda, disarida Avrupalilar arasinda bir “consensus” belirmesi ilginçtir.
Godefroi de Bouillon
AET’nin merkezinin bulundugu Brüksel sehrinin en güzel mey daninda, sehrin en görkemli heykeli, atinin üzerinde otur mus, zirhlar içinde sefere giden Godefroi de Bouillon’un tunçdan yapitidir.
Godefroi de Boillon 1096-1099 yillarinda ilk haçli seferinin ku mandanlarindandir. Anadoluyu bastan basa kat etmis, Antalya dan Kuduse yürümüs, müslüman Türklerin Avrupa’ya akin etme lerini önlemistir.
Bu efsanevi kumandani, Fransizlar ve Belçikalilar paylasamaz. Müslüman Türklere karsi haçli seferi ile birlesen Avrupalilar, “Hi-ristiyanlik asgari müstereki”ne dayali olarak bir birlik arayisini sür dürmüsler, bu birlik arayisi yillar sonra “Avrupa Birligi” olarak “for mal statü” kazanmistir.
Su “consensus”a bakiniz ki, Godefroi de Bouillon’un 900 yil sonraki ahvadi, soydasi, memleketlisi, Disisleri Bakani Tindermans, Türkleri Anadolu’dan Avrupaya getirmek için büyük gayret sar fediyor. Türklere karsi 900 yil önce “Hiristiyanlik asgari müsterekinde” birlesen ve bu birlesmeyi bir topluluk haline getir meye çalisan Avrupalilar da “Müslüman Türkleri, Türklere karsi kurulmus topluluga üye kabul etmek için kapiyi aralamayi ilke ola rak benimsiyorlar.”
Türk-Islam Sentezi
Türk-tslam Sentezi” bugün Türkiye’de “siyasi iktidarin benimsedigi” iktidardaki partiyi destekleyen oylarin sahip ol duklari görüstür. Türk-Islam Sentezi “Türk milliyetçiligine, islam dinine müslüman ülkeler arasindaki her türlü iliskilerin ve daya nismanin gelistirilmesine” önem vermektedir.
“Türk-Islam Sentezi” modelinin öncüsü Aydinlar Ocagi’nin dü zenledigi ve 24 Nisan 1987 günü baslayip üç gün süren dördün cü Milliyetçiler Büyük Kurultayinda “AET’ye tam üyelik için ati lan adimlar isabetlidir” seklinde karar alinmistir.
Ayni Kurultay’da, “oylanarak kabul edilen” ekonomik görüsle |rin su yanlari da vardir:
– “Iinsanimizi iktisadi varlik olarak ele alirken, Türk milletine olan ‘ mesuliyetimizi asla ihmal edemeyiz, iktisadi açidan dahi dünya va tandasligi tamamen gayritabiidir. Milli bünyemize uygun olmayan ve millî kültürü degerlerinden kopuk iktisadi politikalarin, model lerin basarili olmasi mümkün degildir.”
– “.. ithalatin serbestlestirilmesi iç üretimi caydinci boyutlara ulas mamali, liberasyon politikasinin sanayilesme politikasi ile uyumlu
ve dengeli olmasina özen gösterilmelidir.”
Bu ne “consensus”tur ki, “Türk-Islam Sentezi” modelini savu nanlar, yukaridaki görüslerine ragmen su inançlarini ortaya ko yabilmektedirler:
– “AET’ye tam üyelik için atilan adimlar isabetli bulunmaktadir,
Ülkemizin Bati dünyasinin siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik it-
tifaklari ve kurumlan içinde uzun zamandir yer almis olmasi AET’ye
tam üye olmamizin önemli bir gerekçesini olusturmaktadir…”
Siyasi Partiler
TV’nin 28 Nisan 1987 tarihinde yayinladigi, Brüksel’de yapil mis görüntülü reportaj’da bir Yunanli gazeteci sunlan söylü yor-:” Türkiye’de siyasi partilerin tamaminin AET’ye tam üyelik basvurusunu benimsemeleri, hiçbir partinin karsi görüs ortaya koy- mamasi ilginçtir.”
Bu ne “consensus”tur ki, Türkiye’de farkli müsteri toplamak için, Kirkli fiderlerîn yönetiminde, farkli ekonomik ve sosyal politikala rin bayraktarligini yapmak üzere kurulmus., sagdan sola bir yelpa ze içinde yer alan partilerin tamami, AET’ye tam üyeligin yarari na inanmaktadir.
Jet’e karsi Kihç-Kalkan
29 Nisan 1987 günü Günes Gazetesinin birinci/sayfasinda bir resim yayinlanmistir. Resimde, yigit Türk gençleri kisa paçali salvarlari giymis, kiliçlari çekmis, Mirage uçaginin önünde poz ve riyorlar. Resim altinda sunlar yazilidir: “Ankara”da açilan Ulusla rarasi Silah malzemeleri ve Havacilik Fuarinda dünyanin en son teknikleriyle gelistirilmis bilgisayarli ölüm araçlari sergilendi. Mirage 2000 ve Tornedo uçaklari, Etimesut semalarinda herkesin ilgi ile izledigi gösteriler yaptilar. Otomatik silahlardan uçaksavarlara kadar çesitli yeni malzeme ziyaretçilerin ilgilerini topladi. Bu arada fuarin açilisinda Bursa Kiliç Kalkan Ekibinin heybetli oyunlari, en az Mirage-2000 kadar alkislandi.”

 

Sende yorum yap