Cenevre’de bir toplantı

, , Sende yorum yap

CENEVRE
Geçen hafta sonu Cenevre’de Noga-Hilton Otelinin salonlarinda Isviçre-Türk Dostluk Dernegi’nce dü zenlenen bir yemekli toplantida, bir Türk isadami, ko nustu. Cuma günü, 12.00-14.30 arasinda düzenlenen yemekli toplantiya, Isviçre’deki Türklerden çok, Türki, ye ile ilgili çokuluslu sirketlerin temsilcileri ve Isviçre’nin Türkiye ile is yapan kuruluslarinin temsilcileri katildilar.
Toplanti’da Türk is adami Sakip Sabanci, konusma yapti. Dernek, bu tip yemekli toplantilar yapmaya ve her yemekli toplantiya bir konusmaci çagirmaya yeni basla misti. Bu ay yapilacak toplantida misafir konusmaci ol masi Sakip Sabanci’ya teklif edilmis ve Sabanci da bu teklifi kabul etmisti.
Sabanci, bu toplanti vesilesiyle, “kendi usulubu için de yapacagi konusmaya” ek olarak “Türkiye’deki son ekonomik gelismeleri gösteren rakkamlari ve bilgileri de “Ingilizce ve Fransizca dillerinde iki brosür halinde bas tirmisti.
Sabanci toplantida konusmasini Ingilizce olarak yap ti. Konusmasinda tek bir konu üzerinde özellikle dur du: Türkiye gelismektedir. Gelisecektir. Bu gelismeyi hiç birsey önleyemiyecektir. Türk halki ve Türk isadamlari gelecege güvenmekte, siyasi görüsleri farkli da olsa Hü kümetleri desteklemektedir.
Sabanci, kendi anlatim sekli içinde, ” Türkiye’nin kal kinma yarisina, sanayilesmeye nasil geç basladigini, si firdan bugüne gelmenin önemini anlatti. 1945 li yrlla rinda nal ve nal çivisi ithal eden Türkiye’nin 40 yil için de Avrupa ülkelerine nal ve nal çivisi degil, otomobil las tigi ihraç edebilir hale gelmesinin önemini izah etmeye çalisti. Türkiye’den 200 yil önce tekstilde yola çikan ül kelerin bugün Türkiye’nin tekstil ürünlerinin rekabetine karsi uyguladiktan degisik engellemelerin, Türkiye’nin ba sarisinin bir isareti olabilecegini söyledi. Nihayet, Türki ye’yi, batinin sanayi devleriyle mukayese etmeyin. Türk iye’yi, 40 yil, 30 yil, ve hatta 5 yil önceki Türkiye ile mu kayese edin dedi.
Sabanci bunlarin yaninda baska seyler de söyledi. Biz dedi, kisisel olarak farkli partilere, farkli siyasi görüslere sahip olabiliriz. Fakat Türkiye’de seçimle isbasina gelen her hükümeti desteklemek, onun basarisi için çalismak Türk isadaminin inancidir.
Mevcut hükümetin, demokratik, parlementer, hürri yetçi rejimin sartlarini uygulama yolundaki çabala rindan, serbest piyasa ekonomisinin icaplarinin yerine ge tirilmesi için yapilanlardan, yabanci sermayenin tesvikin den sözetti.
Nihayet, Türk halkinin ve Türk isadaminin yarina gü vendigini, yarindan hiçbir endise duymadan yatirima üre time devam çabasinda oldugunu özellikle vurguladi.
Sabanci’nin konusmasi toplantida bulunan Türkler için güzel bir sohbet niteligini tasiyordu. Fakat toplantiya ka tilan yabancilar için çok önemli idi. Çünkü, konusma so nundaki sorunlardan da açiklikla anlasildigi gibi, yaban cilar toplantiya bir konudaki süphelerini, endiselerini gi dermek için gelmislerdi: Acaba Türkiye’de isler hep böyle iyi gider mi ? Yoksa filim yakinda gene kopar mi ? ihra cat devam eder, Türkiye döviz sikintisina düsmez, mi ?
Liberasyondan dönülür mü ?
Özellikle Türkiye’de yabanci sermaye kuruluslarinda istiraki bulunan Isviçre firmalariyla, Türkiye’de mal sa tan isviçre firmalari’nin ve de Isviçre’deki banka temsil
Nihayet, Türk halkinin ve Türk isadaminin yarina gü vendigini, yarindan hiçbir endise duymadan yatirima üre time devam çabasinda oldugunu özellikle vurguladi.
Sabanci’nin konusmasi toplantida bulunan Türkler için güzel bir sohbet niteligini tasiyordu. Fakat toplantiya ka tilan yabancilar için çok önemli idi. Çünkü, konusma so nundaki sorunlardan da açiklikla anlasildigi gibi, yaban cilar toplantiya bir konudaki süphelerini, endiselerini gi dermek için gelmislerdi: Acaba Türkiye’de isler hep böyle iyi gider mi ? Yoksa filim yakinda gene kopar mi ? Ihra cat devam eder, Türkiye döviz sikintisina düsmez, mi ? Liberasyondan dönülür mü ?
özellikle Türkiye’de yabanci sermaye kuruluslarinda istiraki bulunan Isviçre firmalariyla, Türkiye’de mal sa tan Isviçre firmalari’nin ve de Isviçre’deki banka temsil cilerinin ögrenmek istedikleri Türkiye’nin bugün sahip ol dugu döviz imkanlarinin devamli olup olmayacagidir ?
Isin ilginç yani sudur ki, yabancilar “devamli sekilde kötümser olmasa bile süpheci bir bekley is ” içinde gö rünmektedir. Bu bakimdan Sakip Sabanci gibi ekono mideki degismelerden büyük ölçüde etkilenme duru munda olan bir Türk isadamanin yakin gelecek hakkin da iyimser sözler söylemesi, toplantiya katilan yabanci lari belli ölçüde de olsa rahatlamistir.

 

Sende yorum yap