Bugün Vehbi Koç’un alacağı ödül

, , Sende yorum yap

Bugün Yeni Delhi’de Milletlerarasi Ticaret Odasi’nin üç gün sü recek Kongresinin açilis töreni yapilacak. Açilis töreninden son ra, Hindistan Basbakani Türk isadami Vehbi Koç’a “Dünya Müte sebbisleri Basari Ödülünü” verecek.
Dünya Mütesebbisleri Basari ödülünün Vehbi Koç’a verilmesinin önemi nedir? Vehbi Koç bu ödül için nasil seçilmistir?
Milletlerarasi Ticaret Odasi’nin (M.T.O.) her üç yilda bir, degisik bir sehirde yapilan kongrelerinden 27 incisinde, 1981 yili Kasim ayin da Filipinler’in baskenti Manila’daki toplantida, Isveç’den iKEA Fir masinin sahibi Ingver Kamprad’a, “demonte mobilya icat ederek, yeni ev kuranlara ucuz ve dayanikli mobilya satinalma imkani sag ladigi, Iskandinav Mobilya sanayiinde büyük reform yaparak, iskan dinav ülkelerini Avrupa pazarina yerlestirdigi için” bir ödül verilmis tir.
Daha sonra M.T.O.nin Yürütme Kurulu her üç yilda bir M.T.O. Kongrelerinde bir mütesebbise ödül verilmesiyle ilgili esaslari tesbit etmis, bu esaslar Milli Komitelerin 21 Eylül 1983 tarihinde yaptikla ri toplantida onaylanmistir.
Ödül esaslarinin tesbitinden sonra 1984 yilinda Stockholm’deki Kongre’de Kore’li mütesebbis Kim Woo-Choong’e bir ödül verilmistir.
Vehbi Koç, M.T.O.lari Kongrelerinde verilen üçüncü ödülü al maktadir. Fakat tesbit edilen esaslar çerçevesinde ödüllendirilen ikinci mütesebbistir.
Ödül, “kurdugu bir sirket veya yaptigi islerle, hür tesebbüs ilkele rinin gelismesine katkida bulunan basarili isadamlarina” verilmek tedir.
Adaylar, M.T.O. üye ülkelerdeki Milli Komiteler tarafindan tes bit edilmektedir.
M.T.O. Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Odalar Birligi bünyesin de faaliyet göstermektedir. 31 Agustos 1986 Tarihinde, M.T.O.’nin Paris’deki merkezinden, Türkiye Milli Komitesi üyelerine gönderilen bir sirküler ile, M.T.O.nin her ülkedeki Milli Komitesinden, 1987 Yili Is ödülü için aday iste nildigi bildirilmis, Türkiye’den de “tek bir aday” gösterilmesi istenil mistir.
Türkiye Milli Komitesi aday olarak “Vehbi Koç’un adini” bildir mistir.
ödül yönetmeligine göre, amaç, küçük büyük farki gözetilmek sizin, sanayi, ticaret, finansman, arastirma, müsavirlik konularindan birinde bir is kurarak, kurulmus bir firmayi basariya götürerek özel sektörün ve serbest tesebbüs ilkelerinin üstünlüklerini ve yararlarini topluma ispat eden isadamlarinin ödüllendirilmesidir.
Bu ödüllendirmede “isadami” tarifi, bir firmanin sahibi, veya yö neticisi olarak o firmayi basariya ulastiran kisiyi hedef almaktadir.
Adaylar, Kongre’den 6 ay önce M.T.O. Genel Sekreterligine bil dirilmektedir. Açiklamalara göre bu yil 110 ülkeden aday bildiril mistir. Ön seçim komitesi yaptigi ön eleme sonucu tesbit ettigi 3 isi mi icra Komitesine duyurmakta, komite bu üç aday adasindan ödül alacak kisiyi belirlemektedir.
Yönetmelige göre ödül, “kisiye” mahsustur. Kisinin temsil ettigi sirket veya kurulus ödüllendirilmemektedir.
ödülü kazanana bir madalya ve bir diploma verilmektedir. Her hangi bir ödeme söz konusu degildir.
M.T.O. ödül isini çok önemsemekte, ciddiye olmakta ve her te ferruati düzenlemektedir. Örnegin, ödül alan kisinin bu ödül konu sunu “reklamlarda ne sekilde degerlendirebilecegi” bile tesbit edil mistir International Code of Advertising Practice, ICC Publication No.275).
Iste bugün Vehbi Koç’a tevcih edilen ödül bu ödüldür. Seçirne 110 ülkeden 110 seçkin adayin katilmasi, seçimi yapan kurulusun önemi, seçim için uygulanan ilkelerin sertligi ödülün öne-mini ve degerini artirmaktadir..
Bir Türk isadaminin bu gibi önemli bir uluslararasi ödüle layik görülmesi sevinilecek bir olaydir.

 

Sende yorum yap