BU YIL YÜZDE 7’NİN ÜZERİNDE BÜYÜYEBİLİRİZ

, , Sende yorum yap

BU YIL YÜZDE 7’NİN ÜZERİNDE BÜYÜYEBİLİRİZ

Yılın ilk üç ayındaki göstergeler 2003 yılında ekonominin yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme oranını yakalayabileceğine işaret ediyor.

İlk şaşırtıcı haber 30 Haziran’da yılın ilk üç ayına ait milli gelir rakamlarının açıklanması olacak.

Çünkü yılın ilk üç ayında beklenenin üzerinde bir büyüme oranının gerçekleştiği görülecek.

Milli gelir artışı ile ilgili en sağlam öncü gösterge sanayi üretimindeki gelişmedir.

2003 yılının ilk üç ayında sanayide ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Bu oran yurt içi gayri safi milli hasılanın yıllık yüzde 7.2 büyüme gösterdiği 2000 yılında yüzde 73.7 idi. Son dört yılın en yüksek kapasite kullanım oranı.

2003 yılının ilk üç ayında sanayi üretim endeksinde ortalama yüzde 7.7 oranında gelişme kaydedildi. Bu oran geçen yıl yüzde 4.3 idi. 2000 yılında yüzde 3.8 idi. Son dört yılın en yüksek sanayi üretim artış endeksi.

Yılın ilk üç ayında sanayi kesiminin büyüme oranı sanayi kesiminin yıllık büyüme oranının işaretidir. Sanayi kesiminin yıllık büyüme oranı ise milli gelirin büyüme oranını belirler.

Sanayi üretim endeksi 2000 yılının ilk üç ayında yüzde 3.8 büyürken milli gelirde sanayi kesiminin büyüme oranı yüzde 2.8 milli gelirin büyüme oranı yüzde 5.6 idi.

Bu yılın ilk üç ayında sanayi üretim endeksi yüzde 7.7 büyüdüğüne göre, milli gelirdeki sanayi kesimi büyüme oranı yüzde 5 dolayında gerçekleşecek demektir.

Bu ise ilk üç ayda gayri safi yurt içi milli gelirin büyüme oranını yüzde 7’lere çıkarabilir.

Bütün bunlar öncü göstergelere dayalı olarak yapılan tahminlerdir. Neyin ne olduğunu DIE tarafından 30 Haziran’da açıklanan tablolar ortaya koyacak.

Yılın ilk üç ayında sanayi kesimindeki üretim artışına bağlı olarak milli gelirdeki artış oranı

2003 2002 2001 2000

Sanayi kapasite kullanım oranı

Ocak 74.9 73.9 70.5 73.0

Şubat 71.9 71.0 70.9 74.0

Mart 78.3 75.3 70.7 74.0

3 aylık ortalama 75.0 73.4 70.7 73.7

Sanayi üretim endeksi artışı

Ocak 13.2 -2.0 7.5 3.7

Şubat 3.9 -4.6 -5.0 7.1

Mart 6.1 19.5 -7.7 0.5

3 Aylık ortalama 7.7 4.3 -1.7 3.8

Milli gelir sanayi kesimi

(1) Üç aylık büyüme 2.8 0.8 2.8

(2) Yıllık büyüme 9.4 -7.5 5.6

Milli gelir üç aylık büyüme

(1) GSYIH 2.3 -1.9 5.6

(2) GSMH 0.7 -4.2 4.2

Milli gelir yıllık büyüme

(1) GSYIH 7.8 -7.4 7.2

(2) GSMH 7.8 -9.4 6.1

 

 

Sende yorum yap