BİR İLAN

, , Sende yorum yap

Bazi kimseler vardir, “hiç gazete okumadiklarini” söylemeyi marifet bilirler. Bazilari gazetelerin sadece basliklarina bakar. Gazeteleri okuyanlar vardir.
Bir de özel meraki olanlar… Gazeteyi bastan sona, ilanlarinaka-dar okurlar:
Bugün çok kimsenin gözünden kaçtigina inandigimiz bir “resmi ilan”i size duyurmak istiyoruz.
Bu “resmi ilan” geçen hafta Sabah Gazetesi’nde yayinlandi. Sabah Gazetesi gibi tiraji yüksek bir gazetede bu büyüklükte bir ilanin yayin ücretinin agir olacagi tahmin edilebilir.
Önce ilani aynen verelim:
Esas No:1987/696
Karar No:1988/165
Hakim:: Alaattin Kilag 14849
Katip: Cahide Deniz
Gida maddeleri tüzügüne muhalefet suçundan sanik Yasar
oglu Sahzadeden olma 10.3.1954 dogumlu, Rize Çayeli
Yildizeli Köyü H.36 C.057/02 S.5’de nüfûsa kayitli MEHMET
KALYONCU hakkinda mahkemizce TCK.nun 398 maddesi
geregince 3 ay müddetle hapis 5000 Lira agir para cezasi ile
cezalandirilmasina 647/4. maddesi geregince saniga verilen
hapis cezasinin beher günü 300 Liradan olmak üzere 27.000
Lira agir para cezasna çevrilmesine,
Saniga verilen hapis cezasindan çevrilen 27.000 lira agirpara cezasi ile 5000 lira agir para cezasi toplanilarak 32.000 lira agir para cezasi ile tecziyesine
Sanigin TCK.’nun 402 maddesi geregince üç ay müddetle icra ettigi is bu sanat ve ticaretinden menine Masrafi bilahare hükümlüden alinmak üzere traji 100.000 üzerinde bulunan bir gazetede ilan olunmasina 240 Lira posta masrafinin saniktan tahsiline 16.2.1988 tarihinde karar verildi.
16.2.1988
Basin No: 19744
Simdi ilani çözmeye çalisalim. Ne yapmis bu Rizeli Mehmet?Türk Ceza Kanunu’nun 398 maddesine göre mahkum edildigine göre, su maddeye bir bakalim:
“Madde 398- Sihhat için mazarrati olmayip, ancak tabii olma-yan bir maddei gidaiyeyi, tabii diyen satiliga çikaran kimse, bir aydan alti aya kadar hapis ve elli liraya kadar agir cezzi nakdi ile mü-cazat olunur.” .
Rizeli Mehmet üç ay müddetle icra-i sanat da eyliyemiyecek. Çünkü TCK’nun 402 inci maddesine göre hüküm giymis. Bu madde de söyle:
“Madde 402- Geçen maddelerde yazili cürümlerden birine mahkumiyet, tertip olunacak agir hapis veya hapis cezasi müddetine müsavi olarak failin cürme vasita kildigi meslek ve sanatin tatilini dahi mucip olur.”
Açikçasi Rizeli Mehmet, bir gida maddesi üretiyormus. Bu maddeyi boyamasi gerekiyormus. Müsterilerine demis ki, ben bu gida maddesini “tabii boya ile boyuyorum”. Halbuki yalan söylemis. Saglik için zarari bulunmayan ve fakat tabii olmayan boya kullanmis.
Rizeli Mehmet’in dükkani nerede belli degil.
Rizeli Mehmet hangi sehirde belli degil.
Rizeli Mehmet ne satiyor belli degil.
Rizeli Mehmet hangi malin içine hangi boyayi katmis belli de-gil.
Onu mahkum eden mahkeme hangi sehirde belli degil.
Bütün bunlar karsisinda acaba Rizeli Mehmet’e verilen bu teshir cezasinin ne yarari olacak?
Esas üzerinde durulmasi gereken nokta su: Demek ki, uygulandiginda mevcut kanunlarda halkin sagligina zarar verecek kimseleri cezalandiracak müeyyideler mevcut.
Türkiye’de çok yaygin olarak tüketilen çok sayida gida maddesinin sagliga zararli oldugu tesbit edildigi halde bunlari üretenlere karsi hiçbir sey yapilamadigi da malum…
Acaba bu Rizeli Mehmet, hangi köyde, hangi kasabada ne üretirken yakayi ele verdi de, ne ugruna 3 ay hapis cezasina, 3 ay ticaretten men cezasina hüküm giydi. Bunlar yetmiyormus gibi mahkeme kararinin gazetede yayinlanmasi için dünya kadar para ödedi?

 

Sende yorum yap