Belçikalı Bakanın Avrupa Kulübü tanımına Dr.Arsel’in tepkisi

, , Sende yorum yap

iktisadi Kalkinma Vakfi (IKV) tarafindan istanbul’da 16 Ma lyis 1985 tarihinde, Türkiye-AET Ortakliginin Yirminci Yili ne deniyle tertiplenen toplantida Belçika’nin eski bakanlarindan M. Fernand Herman, “Avrupa Para Politikasi” üzerine bir ko nusma yapmistir.
; Bu konusmada Herman’in “…. Avrupa’nin büyümesinden önce, biz kendi evimizi bitirelim. Su an için evimizde yeni mi safirlere yer yoktur…” seklindeki sözlerine bir Türk aydini ola rak Dr. M. Nusret Arsel büyük bir tepki göstermis ve bu tepki sini M. Fernand Herman’a da ulastirdiktan sonra bir “açik mek tup” halinde ilgililere dagitmistir. Dr. Arsel, Türkiye’nin bir çok konusunda özel çabalarla ülke için yararina inandigi gö rüslerini yaymaya gayret gösterir. Son yillarda Türkiye’de “soya tariminin” gelismesi konusundaki çabalari da buna bir örnek tir.
Dr. Arsel “açik mektubunda” bazi konulari açikliga kavus turmak amaciyla, Herman’a ciddi sorular yöneltiyor: -“Biz” dediginiz “Siz”, hakikatte kimsiniz? Kimi, hangi Kurulusu temsil ediyorsunuz?
-“Kendi Evimizden” kasdiniz nedir? Size, ev sahibi, biz leri de misafir ayirimi yapmaniz hususunda, kimden talimat aldiniz?
-Sizler nereden ev sahibi olmussunuz da, bizler adeta çati da barinan misafir gibi kalmisiz? Anlasilan bu üstünlük kompleksini, sömür-gülerinizin bir hatirasi olarak sakliyor sunuz.
– Ayrica, bu açiklamalari, bir kurulus adinami yaptiniz, yoksa bunlar, sizin sorumsuzca sarf edilmis kisisel görüsleri nizmidir?
Bu sorulardan sonra, Dr. Arsel Türkiye’nin Avrupa toplu lugu disinda mütalaa edilemeyecegi görüsünü söyle isliyor: “Bay Herman, sunu iyi bilmeniz gerekirki, bizler ayni tek nenin yolculari olarak, ayni hak ve vecibelere sahibiz. Dola yisiyla, kendinizi kaptan, bizleri sirf kürek çeken tay falar gi bi görmek aliskanliginizi bir tarafa birakmaniz gerekir. Siz de toplulukta bir üye oldugunuza göre, teknede bizler gibi sadece bir yolcu durumundasiniz ve baska bir ayricaliginiz da olamaz.
Sayet bizleri, sirf geminin tecavüze ugrayacagi zaman siz lerle birlikte geminin sahipleri; ekonomik problemler çikin ca geminin misafirleri gibi görmege devam ederseniz, emin olun hepimiz gemi ile birlikte batariz.
Ayni amaca yönelmis toplumlarin, ekonomik ve askeri güç lerini birlestirip, bu konulardaki problemlere birlikte çare bul malari gerekir. Esasen, ekonomik problemlerini birlikte çöz meye yanasmayan, konulara sirf kendi yararlari açisindan egi len toplumlarin sadece askeri güçlerini birlestirmeleri söz ko nusu olamaz ve bundan da olumlu bir sonuç alinamaz.
Son günlerde basinda çikan haberlerde, Stutgart’da devam eden Nato Parlamenter Konseyi’nde, bu birlige dahil hükü metlere çagrida bulunarak, enflasyonu kamçilayici tesebbüs ve kararlardan kaçinilmasi ve gerekli önlemlerin alinmasi tav siye edilmektedir. Türkiye ‘nin de katildigi Ekon omik Komis yonda bir açiklama yapan Bati Almanya Parlamenterlerin den, Baskan L. Van IVartenberg:
“Komünist Bloka mensup devletlerin, legal ve illegal (mesru ve gayrimesru) yollardan, askeri araç ve gereçlerin de yarar lanacaklari ileri Bati Teknolojilerini ele geçirmek için sürdür dükleri çabalara, ittifaka dahil ülkeler olarak çok dikkat edil mesi, uyanik bulunulmasi ve askeri alanda oldugu gibi, Eko nomik alanda da (Ortak önlemler)alinmasi zaruridir, “di yor.
Sizin ve sizing ‘fbi düsünenlerden ne derece farkli bir gö rüs. Sayet mantik ve insaf ölçüleriniz içinde, bu yaklasimlari karsilastirabilse idiniz, Türkiye gibi köklü, yillar önce A vru pa’ya yerlesmis, daha önemlisi ayni bloka dahil bir ülkeyi
mesi, uyanik bulunulmasi ye askeri alanda oldugu gibi, Eko nomik alanda da (Ortak Önlemler) alinmasi zaruridir,” di yor.
Sizin ve sizing ‘jbi düsünenlerden ne derece farkli bir gö rüs. Sayet mantik ve insaf ölçüleriniz içinde, bu yaklasimlari karsilastirabilse idiniz, Türkiye gibi köklü, yillar önce A vru pa’ya yerlesmis, daha önemlisi ayni Bloka dahil bir ülkeyi, Yeni Misafir statüsüne sokmak gibi vahim bir hata isleme mis olurdunuz.
Herhalde hatirlayacaksiniz. Jules Destree adindaki zatin, Kral Albert’e gönderdigi mektupta. “Belçika diye bir ülke yoktur, varsa Flamanlar ve Vallonlar vandir” der. Adeta bu nun gibi, Türkiye’nin, A vrupali olduguna inanmadigini saç malayan ve bu görüsü bazi çevrelerde, kendisinin hakiki bir Ingiliz oldugu süphesini de yaratan Roy Jenkins ‘e ve sizlere, özet olarak su hatirlatmalari yapmayi yararli ve zaruri görü yorum.
-Kendinizi her seyden önce bu gibi çarpik düsüncelerden arindiriniz. Bu suretle de yikici, dagitici degil, toplayici olur sunuz.
-Iyi bilinizki, Nato’nun önemli ve en güvenilir üyelerinden biri olan Türkiye, Avrupa ‘nin ve bu toplumun, ayrilmaz bir parçasidir.
-A vrupa topluluguna ait askeri ve ekonomik problemlerin hallinde Türkiye bir misafir degil, en asagi sizler kadar ev sa hibi ve söz sahibidir.
-Türkiye, zamaninda AET’ye fiilen giris müracaatini ya pacaktir ve baska bir alternatifi de yoktur.
-Sizlere önerilerimiz: Ayni Blok içinde artik sorumsuzca beyanlari. Siz, Biz düetini, ev sahibi-misafir mizansenini bir tarafa birakip, bir an önce bütünlesmeye ve birlik olmaya yö nelelim ve bunun için hüsnüniyet çerçevesinde müstereken azami gayret sarf edelim ve unutmayalim ki ülkeler, ancak as keri ve> ekonomik alanda müstereken alacaklari emniyet ön lemleri ile refah ve huzur içinde yasayabilirler.”
Dr. M. Nusret Arscl, Türk Sicmens’in Baskanidir. Türkiye’ nin önde gelen özel sektör toplulugu Koç Grubunda yil lardir üst yönetim sorumlulugu tasimaktadir. Türk isadamlari nin, Türk yöneticilerinin kendi konulari yaninda ülkenin temel konularinda da “daha iyiye ulasmak için” katkida bulunma ça balari arttikça”güzellikler”bu ülkeye daha çabuk gelecektir. Bu açidan, Dr. Arsel’in görüs ve elestirileri ne kadar kisisel olursa olsun, Türkiye’de “etkin bir kamu oyu” olusumuna isaret et mesi bakimindan önem tasimaktadir.

 

Sende yorum yap