ARAŞTIRIP -GELİŞTİRİYORMUYUZ ?

, , Sende yorum yap

Bugün dünya üzerinde mevcut (kullanan nitelikteki) bilgi bi rikiminin % 90 mm son 30 yilda elde edildigi, önümüzdeki 15 yilda ise. bunun bir misli katlanacagi ileri sürülmektedir. Bilgi birikimi, Arastirma/Gelistirme sonucu ortaya çikmaktadir.
Türkiye nin dünya üzerindeki bu gelismelerin disinda kalmasi, medeniyet yarisinda saf disi olmasi demektir. Bilgi birikiminde bu birikime katkida bulunmak yaninda, birikmis bilgileri alip, kulla nabilmek de bir beceri isidir.
Arastirma/Gelistirme kuruluslari, elemanlari sadece yeni bilgi yaratmak için degil, mevcut bilgilerden en yararlilarini, zamanin da ögrenip, kullanabilmek için de önemlidir.
Bugün medeniyet yarisinda dünya uluslari bütçelerinden Aras tirma/Gelistirme amaciyla ayirdiklari paylarin büyüklügüne göre siralanmaktadir. Böyle siralamalarda Bütçelerinin % 2 sinin üze rindeki kismini bu amaçla kullananAmerika, Japonya’ya yanin da, binde 4 lük pay ile gerilerde kaldigimiz için üzülüyoruz. Fakat acaba, bütün sorun, bütçeden yeterli pay ayiramamaktadir.
Türkiye’de tahminlerin ötesindeki sayida Arastirma/Gelistirme kurulusu ve elemani mevcuttur. Ama bunlar bugüne kadar ne yapmistir ? Halen nasil kullanilmaktadir ? iste sorun bu nokta dadir. Türkiye’de Arastirma / Gelistirme faaliyetleri Üniversitelerde, KiT’lerde ye diger kamu kuruluslarinda devamli mevcuttur, ör negin 27 Üniversitede 101 Arastirma Enstitüsü faaliyet halinde
dir. Sadece bir bakanlikta, Örnegin: Tarim ve Orman Bakanligin da, 83 Arastirma Enstitüsü, 48 Arastirma Müdürlügü ve Arastir ma Istasyonu, 5 Arastirma ve Egitim Merkezi olmak üzere top lam 136 Arastirma/Gelistirme birimi mevcuttur.
Örnegin: Sanayi Bakanliginin, (Seker, MKE, Sümerbank ve Azot Arastirma Birimleri) gibi, her bakanlikta Arastirma/Gelistir me birimleri kurulmus, elemanlar bulunmustur. Kisaca alt yapi için yatirim harcamasi yapilmis, elemanlar için devamli cari harcama yapilmaktadir.
Türkiye’de Bilimsel ve Teknik Arastirmanin sembolü olan Tü bitak içinde ise, 4 Arastirma Merkezi ve 7 Arastirma Grubu var dir. Marmara Arastirma Enstitüsünde 600 e yakin arastirmaci ça lismaktadir. Benzer önemli bir devlet kurulusu Atom Enerjisi Ku rumu’dur. 14 Mayis 1985 Tarihinde “iTÜ- Maden Fakültesinde Arastirma ve Teknolojinin Ünîversite’de Gelistirilmesi” konulu top lantida yapilan bir konusma ile ilgili olarak Sakip Sabanci tarafin dan asagidaki liste dagitilmistir.
Kamu Kesimindeki Baslica Arastirma/Gelistirme Kuruluslari
I) Üniversiteler
Türkiye’de 2547-Sayili Kanun Hükümlerine göre faaliyet gösteren 27 Üniversitede arastirma faaliyetlerini organize ve kontrol eden:
– 183 Fakülte ile
– 101 Arastirma Enstitüsü .vardir. IIJArastirma Kuruluslari ”
Basbakanliga bagli olarak faaliyet gösteren Arastirma Kuruluslari sunlardir:
1- Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu
– 4 Arastirma Merkezinin içinde 20 Arastirma Bölümü
– 7 Arastirma Grubu
2- Atom Enerjisi Kurumu
– 3 Arastirma ve Egitim Merkezi içinde 17 Arastirma Bölümü
3- Türk Standartlari Enstitüsü
– 3 Arastirma Bölümü
Bakanliklara bagli olarak faaliyet gösteren arastirma kuruluslari ise sunlardir:
4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi 6 Merkez :
– Petkim -TP
– – Etibank
– MTA -DSI -TKI
5- Sanayi ve Teknoloji Bakanligi
– Petkim -TP
– Etibank
– MTA
– DSI -TKI
5- Sanayi ve Teknoloji Bakanligi
– Seker Enstitüsü
– MKE Kurumu Arastirma Dairesi
– Sümerbank Tekstil Egitim ve Arastirma Merkezi
– Azot Sanayii A.S. Arastirma Bas Uzmanligi
6- Tarim Orman ve Köy Isleri Bakanligi
– 83 Arastirma Enstitüsü
– 48 Arastirma Müdürlügü ve Arastirma istasyonu’
– 5 Arastirma ve Egitim Merkezi
7- Savunma Bakanligi
– AR-GE Daire Baskanligi
8- Imar ve Iskan Bakanligi
– Deprem Arastirma Enstitüsü
9- Ulastirma Bakanligi
– TCDD Elektronik Arastirma Merkezi
– PTT Arastirma Müdürlügü 10-Bayindirhk Bakanligi
– TCK Arastirma Dairesi
– Demiryollari Li manlar ve Hava Meydanin Arastirma Fen Heyeti Müdürlügü
11-Gümrük ve Tekel Bakanligi
– Çaykur Çay Arastirma Enstitüsü
– Tekel Enstitüler Müdürlügü 12-Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi
– Refik Saydam Merkez Hifzisihha Enstitüsü
Bu Listeyi gördükten sonra, bir Arastirma Grubunun, listede yer alan Arastirma Kuruluslan’nin ne yaptigini arastirmasinin, Türkiye’ye en bü yük yarari sagliyacagi açikça ortaya çikmaktadir.

 

Sende yorum yap