ANKARA’NIN KARLI HAVASI

, , Sende yorum yap

Ankara, kalin bir kar örtüsü altinda. Pazartesi günü Anka ra’da bütün gün kar yagisi devam etti. Kötü hava sartlari na ragmen. Istanbul’daki bazi önemli kuruluslarin üst düzey gö revlileri Ankara’da, bir bakanlikdan. öteki bakanliga telasli adim larla kosusturuyorlardi.
Haftanin ilk günü. yogun kar yagisi devam ederken, bakan liklardaki yetkili ve etkili kisilerin tek ugrasisi, “hayali ihracat sorununa” bir çözüm arayisi idi. Çözüm arayisi, “hayali ihra rati önleyecek önlemlerin alinmasi” degildi. Çözüm arayisi, ha yali ihracat yapanlar listesinde ismi çikan bazi kuruluslari “ve bal altinda kalmaktan kurtaracak” formüllerin tesbiti noktasin da yogunlasiyordu.
Açik anlatimiyla. Ankara’deki etkili ve de yetkili çevreler, bu haftaya”hayali ihracat yapan firmalarin nasil cezalandiri lacaklari konusunu tartismak” yerine, bu dosyayi “usuletle ve de suhuletle” kapamanin yollarini arastirmakla basladilar.
Bu durumda, kavram karisikliklarini önlemek için. bazi ko nularda açiklik geregi ortaya çikmaktadir:
1) Ihracatta vergi iadesi, ihracat tesvikinde önemli bir araç tir. Özellikle. Türkiye gibi. dünya pazarina yeni çikmakta olan ülkeler için bu araçtan etkin biçimde yararlanmak zorunlulugu vardir.
2) Türkiye’de ihracatta vergi iadesi uygulamasi on yili as kin süredir devam etmektedir. Bu uygulama, bir ölçüde “mük tesap hak” niteliginde yabancilara karsi savunulmaktadir. Uy gulamanin terki halinde, ileride tekrar bu tip bir uygulamaya baslama sansi çok zayiftir. Bu nedenle, su veya bu nedenle, ihracatta vergi iadesi oranlan indirilirken veya uygulama kal dirilirken çok dikkatli olmak gerekir.
3) Türkiye’de baslangiçtan buyana yapilan hata, selektif uy gulama yerine, tüm ihracatin vergi iadesi kapsamina alinmasi dir. “Herseyi tesvik etmek, hiçbir seyi tesvik etmemek demek tir.” Tesvikin kapsami yayildikça etkenligi azalir. Türkiye’nin devamli ihracat sansi olan ürünlerin en etken biçimde tesviki sarttir. Örnegin, Türkiye’nin domates salçasini ihraç etme sansi vardir. Fakat binek otomobilini ihraç sansi yoktur. Binek oto mobili ile salçaya ayni oranda tesvik verilirse bu uygulama ya rar saglayamaz. Binek otomobilinin hiç tesvik edilmemesi, sal çanin daha büyük oranda tesvik edilerek dis pazarda devamli ligin saglanmasi gerekir.
4} Mal bazinda selektif tesvik uygulanirsa, açik anlatimiyla, hangi malin ne amaçla tesvik edildigi bilinirse, tesvik tedbirle rinin kötü kullanimi da önlenmis olur. Örnegin hayali ihracat veya mal degerini gerçek disi yükseltmek gibi uygulamalar söz konusu olamaz.
5) Tesvik tedbirlerinin kötü kullanimi halinde, bu tip uygu lamaya yönelenlerinmutlaka cezalandirilmasi gerekir. Çünkü, bu bir Hazine soygunudur.
6) Ihracattan vergi iadesinden Hayali ihracat yoluyla yarar lanma olayi, sadece Hazineden alinan vergi iadesi rakkamiyla sinirli kalmamaktadir.
Bu tip sirketler, hayali ihracat nedeniyle bir de vergi mükel lefiyetinden kurtulmakta, açik anlatimiyla Hazine’den aldikla rina ek olarak, Hazine’ye vereceklerini de vermemektedirler.
7) Bütün bunlar oldukdan sonra, suçlulari bulup cezalandi racak yerde, “ihracatta vergi iadesi ve de tüm tesvik tedbirleri kötü seylerdir. Bunlari kaldirmak en yararli yoldur” seklinde kolay formül arayislari sadece suçlulari korumak amacina yö nelik çabalari ifade eder.
Ve hele, “bu ise çok kurulusun adi karismis. Simdi bu kuru luslari da üzmemek gerekir” seklindeki yorumlar, “özel sektö re” yarar degil zarar getirir.

 

Sende yorum yap