Anadolu Sanayiinde Elektrik Tüketimi

, , Sende yorum yap

Anadolu Sanayiinde Elektrik Tüketimi

Sanayide kurulu güç, firma başına kurulu güç rakamları, imalat sanayiinin yapısını ve gücünü gösterir. Elektrik enerjisi tüketimindeki değişim rakamları, imalat sanayiinde üretimine kadar arttığını ortaya koyar.

Eskişehir Sanayi Odası, organize sanayi bölgesindeki firmaları kapsayan bir araştırma yaptırmış. Bu araştırmanın sonuçları Eskişehir Sanayi Odası Bülteni'nin 281 numaralı sayısında yayınlanmış.

Anadolu'daki sanayiin durumunu yansıtan bu ilginç araştırmanın belli bölümlerini sayın okuyucularıma aktaracağım.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 128 firma filen elektrik kullanıyor. Elektrik kullanan sanayi kuruluşlarının konularına göre dağılımı şöyle:

 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruluşların sektörlere göre dağılımı:

1- Makina imalat sanayii                              22

2- Orman ürünleri ve mobilya sanayii     18

3- Soba ve aksesuarları üretim san.        17

4- Kimya kauçuk ve plastik san:                10

5- Tas ve top. dayalı imalat san.                11

6- Beyaz eşya ve yarı sanayii                      11

7- Gıda sanayii                               10

8- Metal eşya sanayii                      12

9- Hazır giyim sanayii                      6

10- Zirai aletler sanayii                   5

11- Madencilik                               6

                       Toplam        128

Görülüyor ki, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, önemli sayıda imalat sanayii kurulusu mevcut.

Sanayi bölgesindeki firma sayısındaki artış ve buna paralel olarak kurulu güç ve firma başına kurulu güç rakamlarının değişimi ise şöyle:

Eskişehir Sanayi Bölgesi'ndeki kuruluşları sayısı, kurulu güç ve firma başına kurulu güç rakamları

 

                Üretimdeki        Kurulu güç          Firma başına

                Kuruluş                (KVA)                   kurulu güç

1993      34                           29.380                  864.1

1984      35                           29.440                  841.1

1985      38                           30.090                  791.8

1986      45                           32.190                  715.3

1987      51                           32.870                  644.5

1988      69                           37.690                  638.8

1989      72                           41.430                  575.4

1990      90                           43.370                  481.9

1991      98                           50.175                  518.0

1992      107                        50.985                  476.5

1993      112                        57.025                  509.1

1994      128                        66.485                  519.4

 

1994 sonu itibariyle 128 firmanın tükettiği elektrik enerjisi 82.9 milyon kw/h. Bu rakam bir yıl önceye göre binde 3 dolayında bir gerilemeyi gösteriyor. Ancak, 1994 yılında yeni devreye giren sanayi kuruluşları da dikkate alındığında, gerçek gerileme rakamı yüzde 1'e çıkıyor.

 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruluşların sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi (Kw/h)

 

                                               1988      1991      1994

 

1-Mak. İmal. San.            31548957  34449820  41926819

2-Zirai aletler san.             356374    533739    222409

3-Soba ve aksesuarları

Üretim san.                        4867756   7357580   7232544

4-Orman ürünleri ve

Mobilya san.                      3820905   6007795  10124000

5-Gida sanayii                    3146716   4512197   7067763

6-Beyaz eşya yan san.      –       2676334   3914944

7-Tas ve toprağa

Dayalı imalat san.               –       1607105   3730536

8-Metal eşya sanayii         –        458690    715547

9-Kimya kauçuk ve

Plas. san.                               88864    830454   1763296

10-Hazir giyim sanayii     1172556   2316225   3757365

11-Maden.                          3115243   2380938   2533690

Toplam                                50896762  63130877  82988903

Yıllık artışlar(%)                 9.6       13.1      -(0.3)

 

Geçmiş yıllara bakıyoruz. 1988 yılında elektrik enerjisi tüketimi yüzde 9.6 oranında, 1989 yılında yüzde 4.3 oranında, 1990 yılında yüzde 5.1 oranında, 1991 yılında yüzde 13.1 oranında, 1992 yılında yüzde 13.3 oranında, 1993 yılında yüzde 16.4 oranında artmış. 1994 yılında binde 3 oranında gerileme ilk defa karşılaşılan bir durum:

Eskişehir Sanayi Odası uzmanları bu durumu söyle değerlendiriyorlar:

"1994 yılında ülke ekonomisinin içine girdiği kriz ortamı, özellikle yılın ilk yarısında firmaları önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. Yılın ilk beş ayın sonunda elektrik tüketimindeki düşüş bir önceki seneye göre % 6 seviyelerine inmiştir.

Temmuz ayından sonra iç talepte meydana gelen kıpırdanma, döviz kurlarının ihracat için avantajlı bir konuma gelmesi sonucu yılın ikinci ayında firmalar. Bir toparlanma devresine girmişlerdir. Firma başına elektrik tüketiminde ise 1993'de 743 bin kw/h ,olan miktar 1994'de 648.4 kw/h'a gerilemiştir. Bu da ekonomik krizin etkilerinin yanında yeni.. faaliyete geçen firmaların henüz daha en uygun kapasiteye ulaşamamalarından kaynaklanmaktadır.

Olaya sektörel bazda bakıldığında, özellikle zirai aletler sanayii, soba imalat sanayii, madencilik ve de ağırlıklı sektör olan makine imalat sanayide önemli ölçüde gerileme gerçekleşmiştir. En önemli artışlar ise gıda sanayii, hazire giyim sanayii sektörlerinde olmuştur, bunda.. Sektörlerin ihracat kabiliyetlerinin önemli etkisi vardır. Diğer taraftan. Beyaz eşya yan sanayiinde görülen artışta daha ziyade kuruluş sayısındaki artışın etkisi söz konusudur"

Elektrik enerjisi tüketiminde sektörlere göre yüzde değişim

                                               1992/91 1993/92 1994/93

Sektörler                            (%)         (%)         (%)

1-Makina imalat sanayii 7.6         16.3       (2.7)

2-Zirai aletler sanayii      (27.7)    (7.8)      (37,6)

3-Soba ve aksesuarları

Üre. san.                             16.0       11.5       (24)

4-Orman ürünleri ve

Mob. San.                          27.3       29.4       1.9

5-Gida sanayii                   20.1       2.5          27.2

6-Beyaz Eşya yan san.   8.1          9.9          23.1

7-Tas ve toprağa

Dayalı ima. San.                53.7       36.4       10.7

8-Metal eşya sanayii      (1.1)      56.0       1.0

9-Kimya kauçuk

Ve plastik san. 35.1       36.1       15.5

10-Hazir giyim sanayi     8.5          26.0       18.6

11-Madencilik                   26.8       (7.3)      (9.6)

 

Genel                                   13.3       16.4       (0.3)

Elektrik tüketiminin en fazla olduğu sektör makine imalat ve yan sanayileridir. Sektörün toplam içindeki payi % 50.5'dir. % 12.2'lik payla orman ürünleri ve mobilya sanayi, % 8.7'lik payla soba ve aksesuarları imalat sanayii gelmektedir. Bu sektörün 1992'de % 12, 1993'de % 11.5 olan payının yanında 1994'de kriz sönücü sektörün payı % 8.7'ye gerilemiştir. Bölge içindeki ağırlığı açısından bakıldığında görülen bu gelişme 1994'deki eltonomik . krizderi.. bölgesel. bazda en fazla etkilenen sektör konumuna getirmişti Sektörü elektrik enerjisi tüketimi bir önceki yıla göre % 24 oranında gerilemiştir.

Eskisehir Sanayi . Odası, bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek su sonuca varıyor:

"Genel olarak elektrik tüketimi açısından bakıldığında binde 3 veya bir önceki yıl faaliyette olan firmalar bazında görülen % 1'lik azalma; 1994 yılı Nisan-Mayıs aylarında yılsonu için öngörülen karamsar tablodaki uzak bir sonuç ortaya koymaktadır. Sektörel bazda ise bu farklılıklar göstermektedir.

Ülke ekonomisindeki kriz devam etmektedir. Makroekonomik dengelere bakıldığında ekonominin daha uzun süre kriz ortaminda yaşayacağı görülüyor. 1994 yılının ülke sanayine verdiği tecrübelerden en önemlisi ihracatın her sektör, her firma için mutlaka düşünülmesi gerekliliğidir. Sadece iç piyasaya yönelik sektörler bundan sonraki dönemlerde etkinliklerini yitireceklerdir. Bu itibarla firmaların ihracata yönelmeleri, gözlerini yurtdışına çevirmeleri gerekmektedir. Bu gümrük birliği ile birlikte değerlendirildiğinde ülke sanayinin var ligini sürdürebilmesi için bir zorunluluk haline gelmektedir. Tevfik GÜNGÖR

 

Sende yorum yap