Alternatifsiz Program

, , Sende yorum yap

Özal Hükümeti'nin programı beklendiği gibi Meclisin çoğunluğunca onaylandı.

Şimdi her Türk vatandaşının dileği bu programa dayalı uygulamaların ülkeye iyilikler getirmesidir. 24 Ocak 1980 Kararlarını Özal nasıl ki "alternatifi olmayan iktisat politikası" olarak kamuoyuna sunmuş ve kabul ettirmiş ise, Hükümet Programı da alternatifsiz bir program seklinde tasvip gördü. Seçim öncesi Özal’ın ortaya attığı görüşlere alternatif sunamayan diğer partiler program tartışılırken de, Melis kürsüsünde ciddi şeyler söylenemediler, ciddi görüşler sergileyemediler. Böyle bir ortamda Özal ve ekibinin ülke yönetiminde alternatifsiz kadro olduklarını belgelediler.

Meclis tartışmalarında Özal’ın programına, Özal’ın ana hatlarını açıkladığı iktisat politikalarına alternatiften söz eden olmadı. Ama gerçekten bu program ve Özal’ın iktisat politikaları alternatifsiz midir?

Asaf Savaş Akat, YÖK düzenlemeleri nedeniyle kendi isteğiyle İstanbul Üniversitesi'nden ayrılan bir ekonomi profesörüdür. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetinin 1982 Nisan ayında İstanbul’da düzenlediği "Bunalımdan Büyümeye Geçiş" konulu seminerin ilk oturumunda 24 Ocak 1980 kararlarını eleştiren "Alternatif Büyüme Stratejisi’ni açıklamıştır. Akat’ın bu ve benzer görüşleri geçtiğimiz günlerde bir kitap halinde yayınlanmıştır. (Alternatif Büyüme Stratejisi, İktisat Politikası Yazıları, Asaf Savaş Akat, İletimiş Yayinlari, 1983) Askaf Savaş Akat şunları savunuyor: "Hiç kimse iktisat tekniği demiyor, iktisat politikası diyor. Eğer ekonomide ille kanun bulmak istiyorsak, ekonominin bir tek gerçek kanunu var: Politikasız ekonomi olmaz. Her iktisat politikleri demeti, her iktisat stratejisi, bir politik tercihler kümesini yansıtır. İktisat teknikleri devreye bundan sonra, yani politik tercihler yapılıp, hedefler politik olarak saptanınca girerler. Politik irade istikran hedef alırsa başka araçlar kullanılıyor. Büyümeyi, gelir bölüşümünü düzeltmeyi, işsizliği hedef alırsa, başka araçlar kullanılıyor. Eğer bir ekonomide işsizlik artıyor, gelir bölüşümü bozuluyor, büyüme duruyorsa, bunun nedeni çok açıktır. Politik irade bunları ikincil hedefler kabul ediyor ve esas hedefine ulaşmak için onları feda ediyor. Yani teknik olarak onların öyle olma zorunluğu yok. Bir dizi politik tercih onları öyle yapacak araçların kullanılmasını gerektiriyor. Su halde alternatif sözcüğü, başka hedeflere birincil ağırlık vermenin mümkün olduğunu ve bu hedeflerle tutarlı olarak farklı araçların kullanılabileceğini vurguluyor. Bir alternatife sahip olmak, bugünkünden farklı iktisadi hedeflere sahip olmaktır. Alternatifsizlik ideolojisinin önemli sakıncası da Asaf Savaş tarafından vurgulanıyor: "Bu politikaların alternatifi yoktur demek, Türkiye'nin mevcut yapısını ve uygulanan politikaları kader haline getirir ve Türkiye'de yasayan 45 milyon insana da kaderlerine rıza gösterip boyun eğmekten başka yapacak bir şey kalmaz. Bir başka sakınca, iktisat politikası tartışmalarının sistem sorunu haline dönüştürülmesidir. Belli bir politikayı eleştirenler, çoğu kez somut çareler önermek yerine, sorunu kapitalizme bağlayıp açık ya da örtülü biçimde, soyut bir sosyalizme sahip çıkarlar. Mevcudu koruyanlar ise ne kadar hâkli olursa olsun her eleştiriye komünizm geliyor yaftası yapıştırmaya bayılırlar."

Özal Hükümeti koltuğuna daha yeni oturmuştur. Kendi birikimleri, inançları doğrultusunda ekonomi politikaları oluşturmak ve hemen uygulamaya koymak için ciddi çalışma içindedirler. Niyetlerinin "daha mutlu bir Türkiye yaratmak" olduğuna şüphe yoktur. Uygulamaların şekli belirmeden, sonuçları ortaya çıkmadan sadece muhalefet yapmak için tenkit insafsızlık olur. Fakat Özal Hükümeti politikalar oluşturur ve uygulamaya koyarken Özal ile ayni görüsü paylaşmadıklarını ileri sürenlerin alternatif politikaları düşünmemeleri ve tartışmamaları sadece bilgisizlik ve tembellik olarak nitelendirilebilir. Bunlar yapılamadığı ve inandırıcı olarak ortaya konulamadığı sürece Özal alternatifsiz iktidar olmaya devam edecek, inandıklarını alternatifsiz politikalar olarak uygulayacaktır. Bu nedenle Özal’ın şahsen başarılı olması, Programının ülke için iyilikler getirmesi çok büyük önem taşımaktadır.

 

Sende yorum yap