AET’ye tekstil ürünü ihracatı

, , Sende yorum yap

Devlet Planlama Teskilati’nin kurulusundan buyana yayin lanan bir dergisi vardir: “Planlama Dergisi”. Kötü baskili da olsa bu derginin yayinina devam edildigi ve dergide üzel arastirmalarin yayinlandigi görülmektedir. Derginin son sayi sinda (Aralik 1984. Sayi 16) Doç. Dr. Ridvan Karluk’un Türk iye’nin AET’na yönelik tekstil ve giyim sanayii ürünleri ihraca tinda ortaya çikan sorunlar” üzerine ciddi ve genis bir arastir masi yayinlanmistir.
Doç. Dr. Ridvan Karluk, Eskisehir Anadolu Üniversitesi ög retim üyelerindendir. Bir süredir DPT’nda AET çalismalarini yürütmektedir. Doç. Dr. Karluk’un arastirmasinda ilgi çekici bil gilerin bir kismi sunlardir:
Türkiye’nin genel ihracat ve sanayi ürünleri ihracati içinde tekstil ürünlerinin payi oldukça önemlidir. 1980 yilinda tekstil ürünleri ihracatinin genel ihracat için deki payi yüzde 14.5 iken bu oran 1983 yilinda yüzde 22.3’e çikmistir. Bu sektörün sanayi ürünleri içindeki payi ise, 1980 yilinda yüzde 40,5 iken 1983 yilinda yüz de 35,5 olarak gerçeklesmistir. AET’ye yönelik toplam ihracat içinde tekstil sektörünün payi 1980 yilinda yüz de 23.87’dir. Bu oran 1983’de yüzde 38.3’e yükselmis tir. Toplam tekstil ihracatimizin 1980 yilinda yüzde 69.88’i AET’ye yönelik iken, Toplulugun getirdigi kisit lamalar sonucu bu oran 1980’de yüzde 59.2’ye kadar düsmüstür.
TÜRKIYE’NIN TEKSTIL ÜRÜNLERI IHRACATI
(Milyon Dolar)
TEKSTIL ÜRÜNLERI IHRACATI (1) SANAYI ÜRÜNLERI IHRACATI (2)
1980 424 1.04.7 4051 2910 14.58
1981 892 2.290 3896 4702 18.97
1982 1.056 3.429 3080 5745 18.38
1983 1.299 3.65.8 3551 5727 22.68
AET’YE IHRACATIMIZ IÇINDE TEKSTILIN PAYI
1980 1981 1982 1983
AET’ye yönelik Tekstil Ihracati (1) 296 435 607 769
Toplam Tekstil Ihracati (2) 1242 1502 1755 2010
AET’ye Toplam Ihracat (3) 5751 5921 2387 2901
Avrupa Topluluklari, 1973-74’lü yillardan sonra, emek yogun dokuma ve giyim sanayini tedricen tasfi ye etme politikasindan sosyal ve politik sebeplerle vaz geçmistir. Pahali emek girdisi kullanmak zorunda olan Topluluk dokuma ve giyim sektörü, zamanla, özellik le emek faktörünün ucuz oldugu gelismekte olan ül kelerin dokuma ve giyim mamullerinin büyük kismi ile rekabet edemez duruma düsmüstür. Böylece, dokuma ve giyim sektörüne 1977’lerden itibaren koruyucu po litikalar baslamistir.
Esas itibari ile koruyucu, daha dogru bir deyisle it halati kisitlayici ve sinirlandirici dokuma ve giyim po litikasi, Toplulugun kurulus felsefesi ve maçlarina da ters düsmektedir. Bununla beraber AET, dokuma ve gi yim ürünleri ihracati yapan ülkelerin 1876 ihracatlari ni tavan kabul etmek sureti ile sinirlayici tedbirlere basvurmaktadir. Bunun için de ihracatçi ülkelerle iki li anlasmalar yapilmaktadir. Topluluga dokuma ve gi yim ürünleri ihraç eden ülkeler iki grupta düsünülmek tedir. Tercihli ticaret anlasmasi olanlar ve digerleri.
Tercihli ticaret anlasmasi olan ülkeler daha ziyade kayirdan ülkelerdir. Türkiye de Toplulukça tercihli ti caret anlasmasi olan ülkeler için kabul edilmektedir. Halbuki Türkiye’nin Topluluga katilmayi hedef alan or taklik anlasmasi vardir. Türkiye, Yunanistan’in Toplu luga tam üye olmasi ile bu tür statüye sahip tek ülke kalmistir. AET ile arasinda gümrük birligine yönelik bir anlasma olan Türkiye, Topluluk tarafindan, tercihli ül keler ile ayni statüde degerlendirilmekte, bu durum AET ile Türkiye arasindaki dokuma ve giyim sektörün de ortaya çikan sorunlarin temelini olusturmaktadir.

 

Sende yorum yap