AETye tam üyelik müracaatının mevcut şartlara göre kabulü zor ve hatta imkansız (Belki de Hükümet bunu bilerek müracaata istekli… Fakat ya evet derl

, , Sende yorum yap

Faturanin ne olacagini hesaplamadan, gerekli hazirliklari yap madan AET’ye tam üyelik konusunda “yillar süren tereddüt ve belirsizlikten sonra ani bir karar degisikligi ile harekete geçip” mü racaat için yola çikmis görünmenin acaba ardindaki düsünce ne dir?
– Mevcut sartlarda bunlar nasil olsa Türkiye’yi üyelige kabul et mezler.
– Üyelik müracaatinin incelenmesi yillar alir, bu arada, sartlar degisir, sonunda “Allah kerim…” seklinde iki farkli görüs mev cuttur. Fakat dikkate alinmayan bir baska tehlike mevcuttur “.. Es kaza, AET yetkili organlari Türkiye’nin basvurusunu inceleyip ki sa zamanda ya evet derlerse…”?
AET Türkiye’ye neden “hayir” diyebilir?
Türkiye, AET’ye Roma Anlasmasi’nin 237’inci maddesine gö re tam üyelik müracaati yapacaktir.
237’inci Madde söyledir: “Her Avrupali ülke toplulugun üyesi olmayi isteyebilir. Istemini konseye gönderir, konsey de komis yonun görüsünü aldikdan sonra oybirligi ile karar verir. Kabul edil me kosullari ve bu kabul edilme nedeniyle isbu anlasmada yapi lacak uyarlamalar, üye devletlerle, istemde bulunan devlet ara sinda bir anlasma konusu olur. Bu anlasma tüm KIT Devletler ta rafindan kendi Anayasa kurallarina uygun olarak onaya sunulur.”
Bugüne kadar mevcut mevzuata ek olarak simdi ortaya bir de “Acte Unique-Tek Senet” denilen mevzuat çikmistir. Tek Senet, Avrupa Parlementosuna üye Avrupali ülkelerin uymayi benimsedikleri bir mevzuattir.
Tek Senet’in 8’inci maddesinin son fikrasi söyledir: “…Üyelik için Komisyonun olumlu karari Avrupa Parlementosunda onay lanir. Hazir bulunan üyelerin oy çogunluguyla verilecek karar esas tir.”
Bugün AET’ye tam üye olan ülkeler’den Türkiye’nin tam üyeli gine karsi olan tek ülke Yunanistan degildir. Diger ülkelerdetam üyelik istemini benimsememektedir.
Avrupa Parlementosundaki oy çogunlugunun Türkiye ile ilgili konulardaki “karsi oyu” bilinmektedir.
Açik anlatimiyla yukaridaki iki madde karsisinda bugün için ne AET organlarinda “oybirliginin” ve ne de Avrupa Parlamen tosunda “oy çogunlugunun” saglanmasi mümkündür.
AET Türkiye’ye neden “evet” diyebilir?
AET, Türkiye’nin tam üyelik müracaatina sürpriz bir sekilde “evet” diyebilir. Bu ihtimali uzun yillardir Brüksel’de IKV temsilci si olarak görev yapan, AET üst düzey sorumlulariyla yakin kisisel iliskileri bulunan iktasatçi Dr. Hayri Ürgüplü söyle açikliyor:
“Elbette AET Türkiye’yi gücendirmek ve Türkiye’nin baska bir alternatifi düsünmesine sebep olmak istememektedir. AET için mesele hem Türkiye’yi oyalamak, hem de kendine yakin tut maktir.
Su sirada Komisyon ‘da ve Konsey ‘de yapilan çalismalarda da bu konulara çözüm hazirlandigi duyulmaktadir.
Bu sorunun evveliyati da vardir. Hatirlanacagi üzere ingilte re AET’ye tam üyelik müracaatim ilk kez A g ustos 1961 ‘de yap mistir. Müzakereler baslamis ve aradan 1.5 yil geçtikten sonra, müzakereler devam ederken Fransa Cumhurbaskani De Gaulle müzakereleri durdurmus ve Ingiltere’nin üyeligine mani olmus tur. Mayis 1967’de ingiltere tekrar tam üyelik müracaatinda bu lunmustur. Gene De Gaulle buna karsi çikmis, ancak bu kez mü zakerelerin baslamasina bile izin vermemis ve böylece konu AET Konseyi’nin gündeminde kalmistir. De Gaulle’ün ölümünden son ra iliskiler yeniden ele alinmis ve 30 Haziran 1970’de baslayan müzakereler Ocak 1972’ye kadar sürmüs ve l Ocak 1973’ten iti baren de ingiltere, irlanda ve Danimarka AET üyesi olmuslar dir.

Norveç de o tarihlerde Ingiltere’yle birlikte hareket etmis, ancak Norveç halkinin bir referandum sonucu (% 53 aleyhte) aldigi karar ile alinmis AET üyeliginden vaz geçilmistir.
Türkiye’nin müracaati konusu artik tamamen gündemdedir. Her kademede hazirliklar yapilmaktadir. Bu arada dolasan söy lentilere göre ABD’de Türkiye’nin lehinde AET’nin en üst ka tinda bir kaç kez girisimde bulunmustur. Türkiye’nin müracaa tina karsi olumsuz ve cevap Verilmesinin Bati camiasinda krize neden olacagina artik herkes inanmaktadir.
Bu nedenle Türkiye’yi gücendirmeden yakin tutmak fakat AET’ye tam üye olmasina yol açacak girisimlere de mani olabi lecek senaryolar için yogun bir çalismaya girilmistir.”

 

Sende yorum yap