7 AYLIK GELİR 46 KATRİLYON, AÇIK 26 KATRİLYON LİRA

, , Sende yorum yap

7 AYLIK GELİR 46 KATRİLYON, AÇIK 26 KATRİLYON LİRA

OLAYLARIN iÇiNDEN / Tevfik Güngör

İyi göstergeler tartışılırken bütçe unutuluyor. Esas olan bütçe rakamlarının iyilik göstermesidir.

Bütçe açık ise, bütçe açığı küçülmüyor ise, Hazine’nin borçlanma ihtiyacı devam edecek demektir. Hazine borçlandıkça bir yandan ekonomideki kaynakları kurutacak öte yandan da iç borç stokunu büyütecek demektir.

İç borç stoku eritilemeden diğer göstergelerin iyilik işaretlerinin ekonomide değişim sağlaması imkânsızdır.

Yılın ilk 7 ayına ait Hazine nakit dengesi ile ilgili rakamlar yayınlandı. Hazine nakit dengesi rakamları Hazine’nin nakit hareketini gösterir. Hazine’ye giren para ile Hazine’den çıkan para arasındaki farkın nasıl kapatıldığını ortaya koyar.

Yılın ilk 7 ayında gelir 46,6 katrilyon lira, gider 73,3 katrilyon lira, nakit açığı 26,7 katrilyon lira olmuş.

26.7 katrilyon lira açığı Hazine içeride net 26,8 katrilyon lira borçlanarak kapatmış.

Borçlanmak hiç de kolay olmamış. Yılın ilk 7 ayında Hazine:

– Dışarıya 7,6 katrilyon borç ödemek için dışarıdan 7,7 katrilyon lira karşılığı döviz ile borçlanmış. Açık anlatımıyla dövizle borçlanarak döviz borcunu ödemiş.

– İçeride ise 73,3 katrilyon lira borç bulmuş. Bunun 46,5 katrilyon lirası ile vadesi gelenleri ödemiş. Kalan 26,8 katrilyon lirayı da açığı kapatmada kullanmış.

Bütün bu rakamlar Hazine’nin ne kadar ağır bir borç ödeme ve bulma baskısı altında olduğunu ortaya koyuyor.

Düşünebiliyor musunuz ki 7 ayda Hazine’nin toplam nakit geliri 46,6 katrilyon lira buna karşılık dışarıdan ve içeriden borçlanarak bulduğu para 81,0 katrilyon lira…

Hazine’nin 7 ayda geliri 46,6 trilyon lira, ödediği faizler 34,1 trilyon lira. Gelirinin yüzde 75’e yakini faize gidiyor.

Sayın okuyucularım bu tablo kalıcı sorunların, temel sorunların ne olduğunu gösteriyor. Bu tablo değişmedikçe, faiz, döviz ve enflasyon göstergelerindeki iyiliklerin devamlı olması imkânsızdır. Temel sorun bütçe sorunudur… Bunun çözümü ise borcu ufaltmaktır. Ama biz henüz borcu ufaltamıyoruz.

Hazine nakit dengesi

(2003 trilyon TL)

Ocak-temmuz

Nakit gelirler 46.600.5

Nakit giderler 73.301.7

– Faiz dışı giderler 39.143.4

– Faiz giderleri 34.158.3

Faiz dışı denge 7.457.1

Nakit açığı -26.701.2

Finansman 26.701.2

Borçlanma (net) 26.858.5

Dış borçlanma (net) 4,3

– Kullanım 7.698.8

– Ödeme 7.694.6

İç borçlanma (net) 26.854.2

– Kullanım 73.361.4

– Ödeme 46.507.2

Kasa/banka (net) -157,3

 

Sende yorum yap