Beklentinin Üzerinde Büyüdük

, , Sende yorum yap

Beklentinin Üzerinde Büyüdük

2017 yılının ilk 3 ayında yüzde 5 büyüdük.

Yılın ilk 3 ayında hane halkının tüketimi yüzde 5.1 oranında, devlet tüketimi yüzde 9.4 oranında büyüdü.

Bunlara ek olarak da ihracat canlandı. Büyümede önemli olan üretimdeki artıştır, yatırım harcamalarındaki artıştır.

2017 yılının ilk 3 ayında tarımsal üretimde beklenenin üzerinde artış oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında tarımsal üretim yüzde 4.3 azalmıştı. Bu yılın ilk 3 ayında yüzde 3.2 arttı.

İmalat sanayindeki artış yüzde 5.1 oranında.

İnşaat kesiminde yavaşlama oldu, büyüme yüzde 3.7 oranında kaldı.

Halkımızın toplam tüketim harcamalarında dayanaklı tüketim malı harcamalarının payı yüzde 10, yarı dayanıklı tüketim malları harcamalarının payı yüzde 11.1, olurken dayanıksız tüketim harcamalarının payı yüzde 33.2’ye ulaştı.

Hizmet harcamalarının payı yüzde 45.7 oranında.

Halkımız imkan olunca gıda gibi, ulaşım harcamaları gibi dayanıksız tüketim harcamaları ile hizmet sektörlerindeki harcamalarını artırıyor. Halkımızın tüketim harcamalarında, 2017 yılının ilk 3 ayındaki artış oranları (bir önceki yılın aynı dönemine göre) dayanıklı mallarda yüzde 8.7, yarı dayanıklı mallarda yüzde 7.3 oranında olurken dayanıksız mallarda yüzde 17.4 hizmetlerde yüzde 16.9 gibi yüksek oranlara ulaştı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yerleşik hane halkı tüketimindeki artış oranı yüzde 15.1 oldu.

Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için aldığı tedbirlerin ve kredi genişlemesinin tüketimi coşturduğu görülüyor.

Tüketim coşarken, ekonomi yüzde 5 büyürken, yatırım harcamalarının yüzde 2 oranında artması dikkat çekiyor.

Tüketim ve ihracat artarken yatırım harcamalarının artmaması, kurulu, kullanılmayan kapasitelerin değerlendirildiğini, ekonomide henüz kullanılmayan kapasite bulunduğunu gösteriyor.

Sosyal politikalara dayalı harcamalar ve kredi ile desteklenen tüketime dayalı büyümenin sürdürülmesi imkansızdır.

 

Sende yorum yap