Anadolu Sanayisinin Çoğu ‘Anadolu Kaplanları’nda…

, , Sende yorum yap

Anadolu Sanayisinin Çoğu ‘Anadolu Kaplanları’nda…

Önce, sanayileşme istiyoruz. Sonra, sanayinin Anadolu’ya yayılmasını istiyoruz.

İstanbul Sanayi Odası’nın 2016 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan sanayi tesislerinin 11’i kamu kuruluşu. Kalıyor geriye 489 özel sektör kuruluşu. 489 özel sektör sanayi kuruluşunun 180’i İstanbul’da, 309’u Anadolu’da.

Trakya, İstanbul’dan sonra sanayinin gelişme alanı olarak kabul ediliyor. Ne var ki Tekirdağ’dan 4, Edirne ve Kırıkkale’den birer olmak üzere Trakya’dan 500 büyük listesine sadece 6 firma girdi.

Sanayi tesisleri Kocaeli’den güneye, Ege Bölgesi’ne doğru alanda yoğun.

Kocaeli’de 32, Sakarya’da 7, Yalova’da 2, Bursa’da 31, Çanakkale’de 2, İzmir’de 36 sanayi tesisi 500 büyük listesinde yer alıyor.

Ankara’dan 29, G. Antep’ten 26, Kayseri’den 14, Adana’dan 13, Denizli’den 11, Hatay’dan 10 sanayi tesisi 500 Büyük listesinde.

Anadolu’dan 34 şehirden tek bir sanayi kuruluşu 500 Büyük listesine giremedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Elazığ’dan, Siirt’ten ve Erzurum’dan birer sanayi kuruluşu 500 Büyük içinde yer alabildi. Bunlardan ikisi çimento fabrikası, biri krom işletmesi. Doğu Karadeniz’den ise Rize’den bir, Trabzon’dan 2 sanayi tesisi 500 Büyük listesine girdi.

Unutmamalı

Beklentimiz, sanayinin Anadolu’ya yayılması, ekonomik ölçekli, dış pazara da satış yapabilen sanayi tesislerinin sayılarının artması.

Anadolu’daki yerel birikimleri sanayi sektörüne yönelten, yatırım ve üretim yapan Anadolu girişimcilerini “Anadolu Kaplanları” diye adlandırıyor, teşvik ediyorduk.

Anadolu Kaplanları’nın özelliği, yaşadıkları yörenin imkânlarını bilen, yaşadıkları yörenin ekonomik potansiyelini üretime dönüştürme becerisine sahip olmaları idi.

Bir süre sonra “Anadolu Kaplanları”nı unuttuk.

Batı’daki kurulu tesislerin Anadolu’ya taşınmasının teşviki ve Batı’lı girişimcilerin Anadolu’da yatırım yapmalarının teşviki gündeme geldi.

Anadolu’da faaliyet gösteren ve 500 Büyük listesine giren sanayi kuruluşlarının tamamına yakınının yöresel potansiyeli değerlendiren, yöresel girişimcilerin işletmeleri olduğu görülüyor.

Özetle, “Anadolu Kaplanları”nın Anadolu’da sanayileşmeyi gerçekleştirecek girişimciler olduğunu unutmamamız gerekir.

Anadolu Kaplanları’nın sayılarının artmasını sağlamak zorundayız.

Kadir Gecesi

Müslümanlar bu geceyi ‘Kadir’ gecesi olarak kutlayacaklar.

Kadir Gecesi, Kuran’ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.

Kuran’da Kadir Gecesi’nin kutsallığı ve bu gecenin Ramazan ayı içinde olduğu belirtilir.

Fakat Ramazan’ın hangi gecesi olduğu bildirilmez. Ramazan’ın 27’nci gecesi olduğu Hazreti Muhammed’den nakledilen hadislerle Müslümanlara duyurulmuştur.

Kuran, Hazreti Muhammed’in peygamberlik döneminde 40 yaşından ölümüne kadarki yirmi üç yıllık dönemde vahiy yoluyla peyderpey inmiştir.

Vahiy, dini bir kavram olarak ise “Başkalarına gizli kalacak şekilde peygambere bildirilen ilahi söz ve haber” demektir.

Vahiy, Hazreti Muhammed’e değişik şekillerde gelmiştir. Çok defa Kuran-ı Kerim’in indirilişine Cebrail adı verilen bir melek yardım etmiştir.

Gelen vahiyler Hazreti Muhammed ve arkadaşlarınca ezberlenmiş ve Hazreti Muhammed’in emri ile vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

Sayın okuyucularımızın Kadir gecelerini kutlarım.

 

Sende yorum yap