Aile sayımız 22 milyonu aştı

, , Sende yorum yap

Türkiye’de aile sayısı 22 milyonu aştı. Ailelerin 14 milyonu çocuklu, 3.6 milyonu kalabalık, 3.2 milyonu çocuksuz ve 3.5 milyonu tek ise kişilik aileden oluşuyor. Bir evde tek yaşayanlar da ‘aileden’ sayılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlemelerine göre, aile sayımız 22 milyon 676 bine ulaştı. (2012 yılında 19 milyon 842 bin ailemiz vardı.)

Aile, evlilik, kan bağı ve yasal yollarla birbirine bağlı, karşılıklı hak ve yükümlülüklerle birarada yaşayan bireyler topluluğu olarak tanımlanıyor

Son yıllarda tek başına yaşayan kadın ve erkeklerin sayıları giderek artıyor. Bunlar bir kişiden oluşan aile olarak kabul ediliyor.

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk ise hane halkı olarak adlandırılıyor. Hane halkı bir aileden oluşabileceği gibi, birden fazla aileden de oluşabiliyor.

2017 yılında ortalama hane halkı sayısı 3.5 kişi. Ama Şırnak’ta 5.7, Hakkari ve Şanlıurfa’da 5.6 kişi.

Tek kişilik yaşam artıyor

22 milyon 676 bin ailenin 3 milyon 491 bini tek kişilik aile.

3 milyon 212 bini kadın ve erkekten oluşan, çocuksuz aile.

14 milyon 53 bin çocuklu ailemiz var.

3 milyon 623 bin aile ise kalabalık aile.

Ailelerimizin % 59.7’sinin kendi konutları var. % 24.4’ü kirada oturuyor. Lojmanda oturanların oranı % 1.5, kalanı diğer şekillerde barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bizde aile mutluluk kaynağı. Ailelere en çok neden mutlu olduğu sorulduğunda, % 70.6’sı ailenin bütününden mutlu olduğunu söylüyor.

Çocuklardan mutlu olduklarını söyleyenlerin oranı % 14.3, eşlerinden mutlu olduklarını söyleyenlerin oranı % 5.4.

YOKSULLUĞU AZALTAMADIK

Ailelerimizin en büyük sorunu yoksulluk. Türkiye’de hane halkı medyan gelirinin (en ortadaki gelirin) % 60’ından daha az geliri olanlar yoksul tanımına giriyor.

Ailelerde yoksulluk oranı 2016 yılında % 21.2 olarak belirlendi. 2011 yılında % 22.9’du. Açık anlatımıyla, iyileşme yavaş gidiyor.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, 2016 yılında yoksulluk sınırı (yıllık) 8.539 TL. 16 milyon 300 bin hane halkı bu sınırın altında aile yaşamını sürdürüyor.

 

Sende yorum yap