‘150 MİLYAR DOLAR’LIK TUZAKTAN NASIL ÇIKARIZ?

, , Sende yorum yap

150 MİLYAR DOLAR’LIK TUZAKTAN NASIL ÇIKARIZ?

Her ayın sonunda, ihracat rakamlarındaki artış oranı açıklanınca seviniyoruz.

Neden seviniyoruz?

Çünkü bizim ithalat faturamızı, ihracat gelirimiz karşılayamıyor. Kabaca ithalat 100 iken ihracat 70 dolayında.

İhracat artsın ki, ara kapansın istiyoruz.

Biz ihracat artışına sevinirken, ithalattaki artışın ihracattaki artıştan daha fazla oluğu dikkatlerden kaçıyor.

Mayıs ayında:

İhracat yüzde 9.5 artarken,

İthalat yüzde 21.4 arttı.

Yılın ilk 5 ayında:

İhracat yüzde 8.9 artarken,

İthalat yüzde 11.1 arttı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrük kayıtlarına dayalı olarak her ayın sonunda geçici ihracat ve ithalat rakamlarını açıklıyor.

Mayıs ayı ihracatımız 13.2 milyar dolar, ithalatımız ise 20.8 milyar dolar oldu.

İthalatla üretim…

İlk 5 ayda ihracat 63.9 milyar dolar, ithalat 89.1 milyar dolar. Dış ticaret açığımız 25.2 milyar dolar.

Mayıstan geriye 12 ayda ihracatımız 147 milyar dolar. 2012 yılından bu yana 12 aylık ihracatta 150 milyar dolar kapanından çıkamıyoruz.

2017 yılının ilk 5 ayında toplam ihracatın 5.1 milyar doları altın ihracatı, ithalatın 6.3 milyar doları altın ithalatı.

Yılın ilk 5 ayında toplam ithalatın yüzde 16.5’ini oluşturan 14.6 milyar dolarlık ithalat, enerji ithalatı.

Yılın ilk 5 ayında enerji ithalatı faturası yüzde 4 arttı.

Yılın ilk 5 ayında 89.1 milyar dolarlık ithalatın yüzde 75’i ham madde ve ara malı ithalatı. Ham madde ve ara malı ithalatı  yüzde 22 artarken, yatırım malı ithalatı yüzde 17 oranında, tüketim malı ithalatı yüzde 6 oranında azaldı.

Üretim yapımız büyük ölçüde ithalata bağımlı. İç talep biraz canlanınca, ihracat biraz artınca, ithalat girdisine talep artıyor. İthalat harcamaları hızla yükseliyor.

Özetle, ihracat artışını değerlendirirken, ithalat artışına sevinirken, ithalatın durumunu unutmamak gerekiyor.

 

Sende yorum yap