135 milyarlık 23 yatırım

, , Sende yorum yap

Yatırım demek, özellikle üretime dönük yatırım demek, iş demektir. Aş demektir. Günümüzde her türlü şartlarda yatırımlar devam ediyor ama kamuoyunun beklentisi, ekonomik büyüklükte, ihracata dönük, döviz faturamızı küçültecek, döviz gelirimizi artıracak yatırımlar.

İşte bu arayışla hükümet “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” oluşturdu. Hedef, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı yatırımların gerçekleştirilmesi.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin tanıtımı ve bu sistem kapsamında düzenlenen 35 yatırımın teşvik belgesinin dağıtım töreni dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, en az 100 milyon dolar tutarında, ekonominin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, katma değeri yüksek yatırımların proje bazında desteklenmesini hedef alıyor.

Nasıl destek verilecek?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerle yatırımcılara değişik alanlarda teşvik veriliyor.

– Vergi destekleri (gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası),

– İstihdam destekleri (10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği),

– Finansal destekler (yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği),

– Yatırım yeriyle ilgili destekler (Yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği),

– Diğer destekler (kamu alım garantisi, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık).

Yatırım projeleri özelliklerine ve büyüklüklerine göre bu desteklerin tamamından veya bir bölümünden yararlanabiliyor.

Dün dağıtılan teşvik belgeleri ile proje kapsamında desteklenecek 135 milyar TL tutarındaki 19 yatırım grubuna ait 23 projeyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılması öngörülüyor. Yatırımların, ödemeler bilançomuza yılda 19 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.

Ekonomiye büyük katkı

Teşvik belgesi almaya hak kazanan 23 yatırım projesinin ekonomiye katkıları şöyle özetleniyor:

– Yenilenebilir enerji teknolojileri (Ingot ve hücre üretimiyle entegre güneş paneli üretimi),

– Metalürji yatırımları (alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi),

– Ham petrol işleme rafinerisi,

– Petrokimya ürünleri (polietilen, polipropilen, polimer-çips, PTA-MEG),

– Karbon elyaf ve kompozit malzeme,

– Tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri (kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi),

– Raylı sistem araçları (hızlı tren, metro),

– Savunma sanayii teknolojileri (zırhlı araçlar, muharebe uçağı),

– Motorlu taşıtlar-elektronik (hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi),

– Tarım teknolojileri yatırımları (entegre teknik hayvancılık).

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki yatırımların başlaması ekonomiye hareket getirmekle kalmayacak. Yatırım “moral“lerini de güçlendirecek. Yeni yatırımlara davetiye çıkaracak.

 

Sende yorum yap