11’inci 5 Yıllık Kalkınma Planı çalışması başladı

, , Sende yorum yap

2019-2023 yıllarını kapsayacak 11’inci 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları başladı. Hükümet plan tasarısını haziran ayı sonunda TBMM’ye sunacak. TBMM’nin onayından sonra, plan 2023 yılına kadar ekonomik ve sosyal büyümeyi, kalkınmayı ve gelişmeyi yönlendirecek temel belge olarak yürürlüğe girecek.

Kalkınma planlarını ve yıllık programları Devlet Planlama Teşkilatı hazırlardı. Devlet Planlama Teşkilatı 50 yıl sonra kapatıldı. Şimdilerde kalkınma planlarını ve yıllık programları Kalkınma Bakanlığı hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Planlı dönemlerde ve özellikle AKP iktidarı döneminde yapılanları anlattı.

Cumhurbaşkanı diyor ki, ”Kalkınmayı yalnızca iktisadi alanla sınırlamıyor, sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. Kalkınma yaklaşımını insan odaklı bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun sanayiye geçiş yapıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını artıracak bir atılıma ihtiyacımız var. Enerji yatırımlarını yaparken, diğer taraftan doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz. Kişi başı geliri 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmamız tarihi bir başarıdır.”

Plan yol gösteriyor

Kalkınma planları ülkenin kıt kaynaklarının en verimli biçimde nasıl dağıtılacağını, nasıl kullanılacağını belirleyen belgelerdir.

Kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için yol göstericidir.

Kalkınma planlarıyla uzun vadeli hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşmak için de her yıl yıllık programlar hazırlanır. Bugünkü büyüme, kalkınma ve gelişmemizde bu planlar doğrultusunda yapılanların büyük etkisi vardır.

Kalkınma planlarında uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi önem taşır. Türkiye’nin 15 yıl sonra nasıl bir ülke olması bekleniyor? Nasıl bir insan yapısı olacak? Tarımda, sanayide hangi sektörlerle dünya pazarında rekabet gücüne kavuşacak? Kaynaklarını nasıl değerlendirecek? Hangi yatırımlara öncelik verilecek?

Hedeflere ulaşmak

Kalkınma Bakanlığı 11’inci 5 yıllık plan çalışmaları için 42 özel ihtisas komisyonu, 32 özel çalışma grubu oluşturdu. Bu komisyon ve gruplar belli konularda 2023 yılına kadar yapılması gerekenler konularında bilgi topluyor. Öneri geliştiriyor. Bütün bunlar plan hazırlıklarında değerlendirilecek. Gelecek 5 yıl için ekonominin temel dengeleri kurulacak, politikaları belirlenecek.

Tabii ki kalkınma planlarıyla beşer yıllık hedeflerin belirlenmesi önemli ama daha da önemlisi, bu hedeflerin 1) gerçekçi olması, 2) hedeflere ulaşılabilmesi. 10’uncu 5 yıllık Kalkınma Planı’nın 2018 yılı hedeflerine değişik nedenlerle ulaşamadık.

Örneğin, milli gelir hedefi 1.3 trilyon dolardı. Şimdilerde 847 milyar dolarlardayız. Kişi başı milli gelir 16 bin dolardı. 10 bin dolarlarda kaldık. İhracat hedefi 277 milyar dolardı. Geçen yıl 157 milyar dolar ihracat yaptık.

Ümidimiz, 11’inci 5 Yıllık Kalkınma Planı döneminde kaynaklarımızı daha iyi değerlendirerek dengeli ve hızlı büyümeyi gerçekleştirmek.

 

Sende yorum yap